Η Κίνα παρατείνει την απαλλαγή δασμών σε ορισμένες εισαγωγές από ΗΠΑ

Η Κίνα ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι πρόκειται να παρατείνει την εξαίρεση από δασμούς για 79 προϊόντα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία κανονικά λήγει στις 18 Μαΐου, έως τις 25 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τη λίστα του υπουργείου Οικονομικών της Κίνας, στα προϊόντα για τα οποία θα παραταθεί η απαλλαγή από τους δασμούς περιλαμβάνονται μεταλλεύματα σπάνιων γαιών, χρυσού και αργύρου, καθώς και των συμπυκνωμάτων τους.

Τα εν λόγω προϊόντα είχαν εξαιρεθεί από την αρχή από τη λίστα των εισαγόμενων αμερικανικών προϊόντων στα οποία είχε επιβάλλει δασμούς η Κίνα ως "αντίποινα” για τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε πλήθος εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων κατά τη διακυβέρνηση Τραμπ, στο πλαίσιο της εμπορικής διένεξης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.