Η Κύπρος περνά στην ανάκαμψη

0
4

«Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, σε πραγματικούς όρους, για το πρώτο τρίμηνο του 2021 υπολογίζεται στο -1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Η επίδοση της κυπριακής οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο είναι και αυτή τη φορά, έστω και ελαφρώς, καλύτερη από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης των χωρών της Ευρωζώνης, ο οποίος σύμφωνα με την Eurostat, φτάνει το -1,8%», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Πετρίδης, σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο κ. Πετρίδης προσθέτει ότι «άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (4ο τρίμηνο του 2020), παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2% σε σύγκριση με συρρίκνωση 0,6% σε επίπεδο ευρωζώνης.

Η πιο πάνω αύξηση είναι η υψηλότερη που καταγράφεται στην ευρωζώνη, ενώ οι πλείστες των ευρωπαϊκών χωρών συνεχίζουν να έχουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό καταδεικνύει ότι η δυναμικότητα της κυπριακής οικονομίας, η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της πανδημίας, καθώς και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, προδιαγράφουν πολύ θετικές προοπτικές για τα επόμενα τρίμηνα του έτους.

Ο περιορισμός της συρρίκνωσης του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου στο -1,6% είναι κατά πολύ βελτιωμένος από την αρχική εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η κυπριακή οικονομία για το 2021 θα επιταχυνθεί από την αρχική εκτίμηση ύψους 3,7% σε ρυθμό μεταξύ 4,5% – 5%.

Είμαστε πεπεισμένοι, ότι με την δυναμική της Κυπριακής οικονομίας, την επαναλειτουργία της αγοράς, την ταχεία πρόοδο του προγράμματος των εμβολιασμών και την σωστή οικονομική διαχείριση, θα πετύχουμε και αυτό τον στόχο.

Όπως καταφέραμε το 2020 – το πιο δύσκολο έτος της πανδημίας – να περιορίσουμε την μείωση του ΑΕΠ μόνο στο 5,1%, μια αισθητά καλύτερη απόδοση από τον μέσο όρο της ύφεσης στην Ε.Ε. και ασυγκρίτως καλύτερο από τις άλλες χώρες με μεγάλο τουριστικό τομέα, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ύφεση της τάξης του 7,7%».

Καταλήγοντας ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ επισημαίνει: «Η Κύπρος περνά στην ανάκαμψη, περνά στην ανάπτυξη, με στυλοβάτες την ιδιωτική πρωτοβουλία, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις μας».