Ικανοποίηση των μεσιτών ασφαλίσεων για τη νέα υποχρεωτική ασφάλιση

Την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, με τίτλο «Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις" (Α' 207)», χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), θεωρώντας ότι η εφαρμογή της θα συνδράμει τα μέγιστα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων εμπλέκονται σε υποθέσεις διευθέτησης-διαχείρισης και ρύθμισης ακάλυπτων υποχρεώσεων.

Όπως εξηγεί ο ΣΕΜΑ, η ασφάλιση αφορά στους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας (σύνδικοι, μεσολαβητές, ειδικοί εντολοδόχοι, ειδικοί εκκαθαριστές).

Το τελικό κείμενο της υπουργικής απόφασης, που έλαβε την υπογραφή στις 15 Απριλίου 2021, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΜΑ, αφενός ρυθμίζει ασφαλιστικά ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, αφετέρου διευρύνει το πεδίο της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, περνώντας το μήνυμα ότι η άσκηση επαγγελμάτων που συνδέονται με την υγεία των πολιτών και τα οικονομικά τους συμφέροντα, θα πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζεται για τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης.

Ο ΣΕΜΑ δηλώνει ότι θα επιμείνει στην πάγια θέση του, ότι στο καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης θα πρέπει να ενταχθούν κι άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, ενώ δεσμεύεται ότι θα συστρατευτεί και με άλλους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς στον κοινό αυτό σκοπό.

Σημειώνεται ότι, βάσει των όσων προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας με συγκεκριμένα ελάχιστα ποσά ανά ζημιογόνο συμβάν και συνολικά κατ` έτος, όπως και την ευθύνη του σε περιπτώσεις που για λογαριασμό του ενεργεί εντολοδόχος του, αλλά και τη δράση του σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχετικό συμβόλαιο θα πρέπει να είναι ετησίως ανανεωμένο και να παρέχει εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας τριετούς διάρκειας από τη λήξη των καθηκόντων του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.

Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας ορίζεται ανάλογο με το μέγεθος των εργασιών του. Ειδικότερα, τα ελάχιστα όρια για την Α' βαθμίδα θα πρέπει να είναι 500.000 ευρώ ανά συμβάν και 1 εκατ. ευρώ συνολικά κατ' έτος. Αντίστοιχα, για τη Β' βαθμίδα θα πρέπει να είναι 200.000 ευρώ ανά συμβάν και 400.000 ευρώ συνολικά κατ' έτος.

Προβλέπεται επίσης απαλλαγή στη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο ποσό της αποζημίωσης, που ορίζεται για την Α' βαθμίδα με μέγιστο όριο τα 20.000 ευρώ και για τη Β' βαθμίδα τα 10.000 ευρώ.

Σχετικά με την παραπάνω εξέλιξη, ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου, μέλος ΔΣ και υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΣΕΜΑ, δήλωσε:

«Η εισαγωγή μιας νέας υποχρεωτικής ασφάλισης είναι ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο μας. Ως ΣΕΜΑ νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ακούστηκαν οι προτάσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών και συμβάλαμε με αυτό τον τρόπο σε μια υπουργική απόφαση που θα ρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας ενός επαγγέλματος, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στην κοινωνία και προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο μας».