Ιταλία: Χαμηλότερα από ό,τι αναμενόταν η βιομηχανική παραγωγή

Η ιταλική βιομηχανική παραγωγή ήταν ασθενέστερη από ό,τι αναμενόταν τον Μάρτιο, και υποχώρησε 0,1% σε μηνιαία βάση έναντι της ανόδου 0,1% τον Φεβρουάριο.

Αναλυτές ανέμεναν μηνιαία άνοδο 0,4% τον Μάρτιο.

Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου αναθεωρήθηκαν πτωτικά έναντι της προηγούμενης ανακοίνωσης για 0,2%.

Σε προσαρμοσμένη ετήσια βάση, η παραγωγή αυξήθηκε 37,7% τον Μάρτιο, στην πρώτη ετήσια αύξηση μετά από 24 συνεχόμενες πτώσεις.

Η ετήσια αύξηση οφειλόταν στο ότι τον Μάρτιο του περασμένου έτους τα περισσότερα ιταλικά εργοστάσια ήταν κλειστά εξαιτίας του κορονοϊού.

Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου αναθεωρήθηκαν σε πτώση 0,8% σε ετήσια βάση έναντι προηγούμενης ανακοίνωσης για πτώση 0,6%.

Στο α΄ τρίμηνο, η βιομηχανική παραγωγή στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ενισχύθηκε 0,9% σε σχέση με τους τρεις τελευταίους μήνες του 2020.

Τον Μάρτιο επίσης σημειώθηκε πτώση σε μηνιαία βάση της παραγωγής των καταναλωτικών αγαθών, που αντιστάθμισε τις αυξήσεις για τα επενδυτικά αγαθά, τα ενδιάμεσα αγαθά και τα ενεργειακά προϊόντα.

Για το σύνολο του 2021, η κυβέρνηση του Mario Draghi προβλέπει ανάκαμψη του ΑΕΠ 4,5% χάρη στην ανάκαμψη στο β΄ εξάμηνο του έτους και μια θετική επίπτωση από τη σύγκριση με τη βαθιά ύφεση του περασμένου έτους.