Μείωση κερδοφορίας στα 9,6 εκατ. ευρώ για τα ΕΛΤΑ το 2020

Σε 9,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων των Ελληνικών Ταχυδρομείων για το 2020 από 20 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση αναβαλλόμενου εσόδου, λόγω της είσπραξης αποζημίωσης για την Καθολική Υπηρεσία, για την οποία είχε αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.  Σημειώνεται ότι το 2018 ο όμιλος είχε καταγράψει ζημιές 20 εκατ. ευρώ και ακόμα 14 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο οργανισμός παρουσίασε μείωση του τζίρου του κατά 35 εκατ. ευρώ, από 355,6 εκατ. ευρώ το 2019 σε 318,4 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως εξ αιτίας της περαιτέρω πτώσης του επιστολικού έργου.

Ως βασικός λόγος για την πτώση τζίρου προβάλλεται η πτώση της παραδοσιακής αλληλογραφίας, κυρίως λόγω της υποκατάστασης της από ηλεκτρονικά μέσα, όπως για παράδειγμα οι λογαριασμοί τραπεζών, ρεύματος και τηλεπικοινωνιών που στέλνονται πλέον ηλεκτρονικά. Η μείωση αυτή είχε επίπτωση της τάξης των 28 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον περίπου 10 εκατ. ευρώ "αφαίρεσαν" από το τζίρο τα έσοδα από την δραστηριότητα της Ενέργειας η οποία δεν αποτελεί πλέον βασική δραστηριότητα, χάνει μερίδια εξαιτίας του υψηλού ανταγωνισμού στον κλάδο και αποδεικνύεται σε μία εσφαλμένη επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης.

Κύκλοι της εταιρείας σημειώνουν ότι τα κερδοφόρα αποτελέσματα του 2019 προέκυψαν ως επί το πλείστον ως αποτέλεσμα του περιορισμού των αποζημιώσεων συνταξιοδότησης από τα 30.000 σε 15.000 ευρώ, σε εφαρμογή του νόμου για τις ΔΕΚΟ. Η κίνηση αυτή έφερε σημαντική εξοικονόμηση για τον οργανισμό, πλην όμως ήταν ένα μη επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό.

Αντίθετα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι για το 2020 τα κερδοφόρα αποτελέσματα είχαν ουσιαστικότερο και περισσότερο οργανικό χαρακτήρα, ενώ προήλθαν από κυρίως από την αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ των εσόδων της ΕΛΤΑ Courier, εξ αιτίας της ενίσχυσης της δραστηριότητάς της. Μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ του κόστους προσωπικού και αμοιβών τρίτων.