Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διακρίνουν βελτιωμένες προοπτικές και αναμένουν ανάπτυξη

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διακρίνουν βελτιωμένες προοπτικές και αναμένουν ανάπτυξη, σύμφωνα με την Intrum και την 23η έκδοση του European Payment Report για το 2021. Σύμφωνα με το Report, οι μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ικανοποίηση που επιβίωσαν κατά τη διάρκεια του 2020. Ταυτόχρονα, η πραγματικότητα διέψευσε τις αρνητικές εκτιμήσεις χάρη στις κρατικές ενισχύσεις, αλλά και στα νέα, ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα που αναπτύσσονται συνεχώς.

Ωστόσο, πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν πιέσεις και ανυπομονούν για μία νέα αναπτυξιακή φάση.

European Payment Report 2021 – Συμπεράσματα για την ελληνική αγορά

Tα κύρια ευρήματα είναι:

1. Ο κίνδυνος πανευρωπαϊκής ύφεσης απειλεί τις πληρωμές των πελατών

Η ελληνική οικονομία επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα από την πανδημία του Covid-19 το 2020. Οι αφίξεις τουριστών μειώθηκαν σχεδόν κατά 80%, συγκριτικά με το 2019, και τα έσοδα, που συνήθως αντιπροσωπεύουν το 1/5 του ΑΕΠ, μειώθηκαν από 18 δισ. σε 4 δισ. ευρώ. Στην έρευνά μας, το 44% των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι ο κίνδυνος πανευρωπαϊκής ύφεσης είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις πληρωμές των πελατών κατά τους επόμενους 12 μήνες.

2. Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να εντοπίσουν τις περιοχές που είναι εκτεθειμένες εν μέσω ύφεσης

Το 61% των εταιριών, που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι η πανδημία Covid-19 τους ώθησε να βελτιώσουν στη διαχείριση του κινδύνου των εκπρόθεσμων πληρωμών στην επιχείρησή τους (το αντίστοιχο πανευρωπαϊκό ποσοστό είναι 59%). Σχεδόν το 1/4 (24%) σχεδιάζει να εντοπίσει τα σημεία της επιχείρησης που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα για να προετοιμαστεί για μια οικονομική ύφεση σε σύγκριση με το 19% σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, περισσότερες από το 1/3 των επιχειρήσεων (34%) σκοπεύουν να μειώσουν το κόστος έναντι 28% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Επιπλέον:

Ο αντίκτυπος του Covid-19 στις επιχειρηματικές προοπτικές και την ανάπτυξη

•Το 42% των ελληνικών επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι βλέπουν το μέλλον με ενθουσιασμό, ποσοστό κοντά στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό Μ.Ο. (45%).

•Το 46% των ελληνικών επιχειρήσεων – σε ποσοστό επίσης πολύ κοντά στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό του 49% – δηλώνουν με ικανοποίηση ότι επιβίωσαν από τις επιπτώσεις του Covid-19 στα έσοδα και τις ταμειακές ροές της.

•Μία στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που έχουν διαπιστώσει μείωση των κερδών, εκτιμούν ότι θα επιστρέψουν στην κανονικότητα το 2022 ή το 2023 σε αντιδιαστολή με το ήμισυ των επιχειρήσεων στην υπόλοιπη Ευρώπη.

•Επιπλέον, το 61% δήλωσε ότι η πανδημία Covid-19 ώθησε την επιχείρηση ώστε να βελτιώσει τη διαχείριση του ρίσκου από τις εκπρόθεσμες πληρωμές.

•Ακόμα, μια ενδιαφέρουσα και θετική επίπτωση της πανδημίας ήταν η σημαντική επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων κυρίως των ΜμΕ – σε ποσοστό 39% – ως «απάντηση» στην κρίση.

Η οικονομική προοπτική της χώρας από την επιχειρηματική σκοπιά

•Περισσότερες από τις μισές (53%) επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η πανδημία θα έχει μικρή επίδραση, ενώ το 34% δήλωσε ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δραστηριότητά τους. Όσον αφορά τα μέτρα προετοιμασίας, το κυριότερο μέτρο για τις ΜμΕ είναι η μείωση του κόστους (37%), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις θα επιδιώξουν να εντοπίσουν τις «περιοχές» που είναι πιο εκτεθειμένες σε μια οικονομική επιδείνωση (33%).

Η επίδραση της κρίσης Covid-19 στις πληρωμές

•Έξι στις 10 (61%) επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η αυξανόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα τις οδήγησε να επεκτείνουν τους χρόνους πληρωμής στους προμηθευτές κατά το προηγούμενο έτος, ενώ σχεδόν οι μισές (48%) έχουν αποδεχτεί πληρωμές σε αργότερο χρόνο από αυτόν που θα αισθάνονταν άνετα προκειμένου να μην επηρεαστούν αρνητικά οι σχέσεις με τους πελάτες.

Κίνδυνοι και συνέπειες από τις εκπρόθεσμες πληρωμές

•Στην Ελλάδα, το 66% (έναντι 35% το 2020) των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα διαβλέπουν αυξημένο κίνδυνο για εκπρόθεσμες/μηδενικές πληρωμές από τους οφειλέτες της εταιρίας κατά τους επόμενους 12 μήνες.

•Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι περισσότερες από τις μισές ΜμΕ (58%) και τις μεγάλες επιχειρήσεις (55%) δηλώνουν ότι δεν εφαρμόζουν τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία ώστε να λάβουν αποζημίωση στις περιπτώσεις των εκπρόθεσμων πληρωμών.

Προς μία κοινωνία χωρίς μετρητά

•Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (57%) πιστεύουν ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια οι συναλλαγές στη χώρα μας θα γίνονται χωρίς μετρητά, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ένα χρόνο πριν ήταν μόλις 25%.

•Το 45% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν μετά την πανδημία εάν δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη χρήση φυσικών πληρωμών.