Αβάσιμες οι καταγγελίες για τη ΣΑΡΑΝΤΗΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης, για να εξετάσει εάν συντρέχει παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από τη ΣΑΡΑΝΤΗΣ, εταιρία εισαγωγής, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων, με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, καλλυντικά, είδη ατομικής υγιεινής, προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης όπως και προϊόντα συσκευασίας τροφίμων. 

Η έρευνα της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της επιτροπής, επικεντρώθηκε στην ενδεχόμενη τέλεση των ακόλουθων πρακτικών: 

* υποχρέωση συμμόρφωσης με προωθητικές ενέργειες,

* επιβολή προτεινόμενων εκπτώσεων,

* έμμεσο καθορισμό τιμών και περιθωρίου κέρδους,

 * επιβολή αγοράς συγκεκριμένων ποσοτήτων αγαθών και υποχρέωση διατήρησης συγκεκριμένου αποθέματος,

* υποχρέωση μη εμπορίας ανταγωνιστικών προϊόντων,

* υποχρέωση εγκατάστασης συγκεκριμένου λογισμικού,

* υποχρέωση μεταπώλησης εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, και 

* υποχρέωση αποκλειστικής προμήθειας.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται: «Σύμφωνα με την εισήγηση, μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που προσκόμισαν οι καταγγέλλουσες, των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της ΣΑΡΑΝΤΗΣ, σειρά ερωτηματολογίων στη ΣΑΡΑΝΤΗΣ, στις καταγγέλλουσες και σε επιλεγμένες ανταγωνίστριες της ΣΑΡΑΝΤΗΣ προτείνεται να απορριφθούν ως αβάσιμες οι εν θέματι καταγγελίες για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (όπως ισχύει) και να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στην υπό κρίση υπόθεση.  

Υπενθυμίζεται σχετικά, ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εισήγηση αφορούσε στην συνεξέταση των καταγγελιών των εταιριών «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.», «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ» και «ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» κατά της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» («ΣΑΡΑΝΤΗΣ») για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011(όπως ισχύει) και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).