Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επαναπιστοποίησε το ΕΒΕΑ

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επαναπιστοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας, που ξεκίνησε το 2012, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε το ΕΒΕΑ με βάση το ISO 9001:2015, το οποίο αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Επιμελητηρίου.

Το Πεδίο Εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά στην παροχή του συνόλου των υπηρεσιών του ΕΒΕΑ που πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων καθώς και των Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονομικού, Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Επιμελητηρίου.

Επιπλέον, το ΕΒΕΑ επιθεωρήθηκε επιτυχώς από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σχετικά με την υποστήριξη των μελών του Επιμελητηρίου και των συναλλασσόμενων με αυτό καθώς και για τη Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Η πολυετής συνεργασία ανάμεσα στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) και το ΕΒΕΑ πιστοποιεί με τη σειρά της την εμπιστοσύνη που δείχνει το Επιμελητήριο στον φορέα και μάλιστα σε νευραλγικούς τομείς της λειτουργίας του, όπως είναι η διαχείριση της ποιότητας. Ειδικά δε σε μια τόσο κομβική συγκυρία, με το ΕΒΕΑ να εντάσσεται στους πυλώνες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Σημειώνεται ότι πέρα από την υπηρεσία πιστοποίησης, η συνεργασία του ΕΒΕΑ με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) επεκτείνεται και στην υλοποίηση προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων 1.250 εργαζομένων στον κλάδο του φαρμάκου.

Το πρόγραμμα αφορά στις ειδικότητες του ιατρικού επισκέπτη, του στελέχους διαχείρισης αποθήκης, του πωλητή, του στελέχους διεθνούς και εξαγωγικού εμπορίου καθώς και του στελέχους διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 ενώ η διαδικασία πιστοποίησης είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024.