Με ποσοστό 5,2% η συμμετοχή ΤΧΣ στην ΑΜΚ της Alpha Bank

Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank κατά 800 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης στο 1 ευρώ, η Τράπεζα θα εκδώσει 800 εκατ. νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η μία (όση η τιμή των υφιστάμενων).

Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου. Τιμή έναρξης θεωρείται η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης με την πρώτη τιμή στις 13 Ιουλίου να προσδιορίζεται από την αγορά.

Από τη συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα (δημόσια προσφορά) και εξωτερικό (βιβλίο προσφορών), η κατανομή των νέων μετοχών (800 εκατ. τεμάχια) είναι η εξής:

– Ελλάδα: 19% (154.762.156), εκ των οποίων το 35% καταναμέται σε ειδικούς επενδυτές και το υπόλοιπο ποσοστό σε ιδιώτες.

– Εξωτερικό: 81% (645.237.844) όπου συμμετείχε και το ΤΧΣ. Οι μετοχές αυτές κατανέμονται:

– Στο ΤΧΣ 41.964.132 νέες μετοχές (6,5% της ιδιωτικής τοποθέτησης και 5,2% της συνδυασμένης προσφοράς).
– Στην Paulson & Co. Inc. 44.884.390 νέες μετοχές (7% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,6% της συνδυασμένης προσφοράς).
– Στην Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272 νέες μετοχές (7,6% της ιδιωτικής τοποθέτησης και 6,1% της συνδυασμένης προσφοράς).

Υπερκάλυψη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υπερκαλύφθηκε 1,3 φορές και της συνδυασμένης προσφοράς κατά 1,9 φορές. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η προσφορά από ιδιώτες φορές υπερκαλύφθηκε κατά 1,4 φορές και από ειδικούς επενδυτές κατά 1,1 φορά.

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ έχει ως εξής:

– 09.07.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.
– 13.07.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.