Πώς θα λάβουν την ενίσχυση για τον εμβολιασμό τους οι νέοι 18-25 ετών

Το voucher αξίας 150 ευρώ το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν δυνητικά 940.000 νέοι, που ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα, δεν είναι παρά μία άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα αποθηκεύεται σε smartphones, είτε σε λειτουργικό iOS, είτε σε Android, και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε POS για ανέπαφες συναλλαγές, αλλά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Πρόκειται για ένα εικονικό (virtual) προπληρωμένο voucher, το οποίο οι δικαιούχοι, δηλαδή οι νέοι 18 ως 25 ετών, που θα έχουν (ή έχουν ήδη) πραγματοποιήσει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολιασμού μπορούν να εξαργυρώσουν αποκλειστικά σε υπηρεσίες και προϊόντα που ενισχύουν την κινητικότητα, όπως ταξίδια, μουσικές παραστάσεις, θέατρο, κινηματογράφος, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι.

Η προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης δωρεάς για το έργο «Πρόγραμμα Παροχής Κάρτας Νέων για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό» είναι ήδη στον αέρα από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), που μετά από Προγραμματική Συμφωνία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι δικαιούχος για την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους φορείς που προσκλήθηκαν, ορίζεται η 8ηΙουλίου 2021. Με δεδομένη δε την ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, ο αποδεκτός χρόνος της υλοποίησης και των δοκιμών του παρόχου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 εργάσιμες ημέρες με στόχο αυτές να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 18 Ιουλίου 2021.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Ειδικότερα, η πρόσκληση της ΚτΠ απευθύνεται σε αδειοδοτημένους παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Σημειώνεται δε, ότι ο πάροχος δεν θα συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο δικαιούχο, αλλά θα εκδίδει και διανέμει, αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Το ανωτέρω ποσό των 150 ευρώ δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, και επίσης δεν θα μπορεί στην κάρτα να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό. Με την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας, στις 31/12/2021, το σύνολο των διανεμηθεισών καρτών θα καταργηθούν και ο πάροχος θα επιστρέψει στον φορέα του έργου τυχόν αδιάθετα ποσά.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα θα διανέμεται ενός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του αρχείου με τους επιβεβαιωμένους δικαιούχους, όπως θα αποστέλλονται από τον φορά υλοποίησης, δηλαδή την ΚτΠ, και θα διαθέτει εφαρμογή Web, καθώς και εφαρμογές για συσκευές iOS και Android στην ελληνική γλώσσα για την ενεργοποίηση και διαχείριση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Σημειώνεται ότι μέσω εφαρμογής, που θα βρίσκεται στο περιβάλλον του gov.gr, η ΚτΠ θα λαμβάνει μέσω δικού της microsite τις αιτήσεις των υποψήφιων δικαιούχων και κατόπιν ελέγχου και επιβεβαίωσης της α’ φάσης του εμβολιασμού τους, θα αποστέλλει ημερησίως ηλεκτρονικά στον πάροχο, τον σχετικό κατάλογο, ο οποίος και θα περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο.

Με την ενεργοποίηση της κάρτας από τον πάροχο, ο δικαιούχος θα ειδοποιείται μέσω smsή email. Ειδοποίηση θα λαμβάνει ο νέος δικαιούχος και κάθε φορά που θα εκτελείται μια επιτυχής συναλλαγή με την άυλη προπληρωμένη κάρτα.

Επίσης, οφείλει να διασφαλίζει ότι η virtualκάρτα που εκδίδει αξιοποιείται μέσω των αντιστοίχων διεθνώς πιστοποιημένων ως προς την ασφάλεια ψηφιακών πορτοφολιών ApplePay και GooglePay, κατά τις αγορές σε φυσικά καταστήματα μέσω των υφιστάμενων τερματικών POS, ενώ η χρήση της σε ηλεκτρονικές αγορές γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές αυστηρής ταυτοποίησης SCA/PSD2.

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης δωρεάς, που θα υπογραφεί, ξεκινά από την ημέρα υπογραφής και λήγει στις 31.12.2021 ή σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της επιστροφής τυχόν αδιάθετων ποσών.