Νέος στόχος για τον πληθωρισμό από την ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τη νέα της στρατηγική δηλώνοντας ότι θέτει στόχο για τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα σε συμμετρική βάση, αντί χαμηλότερα αλλά κοντά στο 2%.

«Όταν η οικονομία λειτουργεί κοντά στο κατώτατο όριο των ονομαστικών επιτοκίων, απαιτεί ιδιαίτερα ισχυρή ή επίμονη δράση νομισματικής πολιτικής για να αποφευχθεί η παγίωση αρνητικών αποκλίσεων από τον στόχο του πληθωρισμού.

»Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται μια μεταβατική περίοδο στην οποία ο πληθωρισμός είναι αρκετά υψηλότερος από τον στόχο» ανέφερε η ΕΚΤ.

Επίσης τόνισε πως θα επιδιώξει να προσθέσει την επίπτωση της ιδιοκατοίκησης με την πάροδο του χρόνου, στοχεύοντας παράλληλα τον στόχο πληθωρισμού, εναρμονισμένου με την ΕΕ.

Η ΕΚΤ βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία επανεξέτασης της στρατηγικής από τον Ιανουάριο του 2020.