Ο ΣΕΒ για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2021

«Στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2021, την οποία υπέγραψε ο ΣΕΒ, εντάξαμε θέματα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση και ενσωματώσαμε την Ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση στην Εργασία, που υπεγράφη μεταξύ των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων, τον Ιούνιο του 2020.

Παράλληλα, επαναβεβαιώσαμε την αφοσίωσή μας στα θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και στη δίκαιη μετάβαση των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Αυτό αναφέρει ο Σύνδεσμος, σε τοποθέτηση σχετικά με την χθεσινή υπογραφή της ΕΓΣΣΕ, η οποία, όπως αναφέρει, δεν περιλαμβάνει μισθολογικούς όρους, μισθούς, τριετίες, επιδόματα.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, δήλωσε ότι «η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μπορεί να ενισχυθεί μέσω συνεχούς και εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου, της συνεργασίας και αναγκαίων συναινέσεων, με κοινό μας στόχο τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας».