Κομισιόν: Εκταμίευσε τα πρώτα 24,9 δισ. ευρώ στην Ιταλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή, ότι εκταμίευσε 24,9 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία σε προχρηματοδότηση, που ισοδυναμεί με το 13% της επιχορήγησης και του δανείου της χώρας στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF).

Η Ιταλία είναι μία από τις πρώτες χώρες που λαμβάνουν προχρηματοδότηση βάσει του RRF. Η προχρηματοδότηση θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας.

Η χώρα πρόκειται να λάβει συνολικά 191,5 δισεκατομμύρια ευρώ καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου της (68,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 122,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια).

Η σημερινή εκταμίευση ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων πράξεων δανεισμού στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να συγκεντρώσει συνολικά έως και 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση των πρώτων προγραμματισμένων εκταμιεύσεων σε κράτη μέλη στο πλαίσιο της NextGenerationEU.

Μέρος της NextGenerationEU, το RRF θα παράσχει 723,8 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την υποστήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Το ιταλικό σχέδιο εντάσσεται στην πρωτοφανή ανταπόκριση της ΕΕ για να βγει ισχυρότερη από την κρίση COVID-19, προωθώντας τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας.
Υποστήριξη μετασχηματιστικών επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών έργων

Το RRF στην Ιταλία χρηματοδοτεί επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να έχουν βαθιά μετασχηματιστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία της Ιταλίας.

Ειδικότερα:

Εξασφάλιση της πράσινης μετάβασης: Με 32,1 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερες περιοχές θα ενσωματωθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας και θα ολοκληρωθούν οι σιδηροδρομικοί εμπορευματικοί διάδρομοι.

Θα ενισχύσει επίσης τις βιώσιμες τοπικές μεταφορές μέσω της επέκτασης ποδηλατόδρομων, μετρό, τραμ και λεωφορείων μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής σταθμών φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα και σημείων ανεφοδιασμού υδρογόνου για οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης: 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν για την προώθηση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών από εταιρείες μέσω φορολογικού πίστωσης που στοχεύει στην υποστήριξη και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας: 26 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αύξηση της προσφοράς εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας, τη μεταρρύθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, τη βελτίωση των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας καθώς και τη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, την επένδυση στο σύστημα μαθητείας.

Επιπλέον 3,7 δισ. Ευρώ θα διατεθούν για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας απασχόλησης, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και τη μεταρρύθμιση και την ψηφιοποίηση των αστικών και ποινικών δικαστηρίων για τη μείωση της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών.

Περαιτέρω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνοντας τις δημόσιες συμβάσεις και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, μειώνοντας τις καθυστερήσεις πληρωμών και αφαιρώντας τα εμπόδια στον ανταγωνισμό.

Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η σημερινή πρώτη εκταμίευση κεφαλαίων στο πλαίσιο της NextGenerationEU στην Ιταλία ξεκινά μια μόνιμη ανάκαμψη στη χώρα.

Η ΕΕ στάθηκε σε πλήρη αλληλεγγύη μαζί σας καθ ‘όλη τη διάρκεια της κρίσης. Θα μείνουμε στο πλευρό σας καθώς έρχονται πιο φωτεινές μέρες. Το σχέδιο αποκατάστασής σας, Italia Domani, δείχνει το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για να καταστεί η χώρα κινητήριος δύναμη για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί μια ισχυρή Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Ιταλία ».