Μείωση κατά 96 εκατ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου τον Ιούνιο

Μείωση κατά 96 εκατ. ευρώ καταγράφουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου και οι καθυστερούμενες επιστροφές φόρων τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον Μάϊο.

Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν κατά τα 7 εκατ. ευρώ με το υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 1798 εκ ευρώ τον Ιούνιο από 1.805 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Αντιστοίχως οι καθυστερούμενες επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 89 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 497 εκατ. ευρώ από 586 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

Από τα ληξιπρόθεσμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης όπου το ύψος των οποίων έμεινε πρακτικά αμετάβλητο από μήνα σε μήνα η εξέλιξη στην διαδικασία της αποπληρωμής ληξιπροθεσμων οφειλών ήταν πτωτική με εξαίρεση τα δημόσια νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων αυξήθηκαν τον Ιούνιο στα 917 εκ ευρώ από 860 εκ ευρώ τον Μάιο.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν στα 465 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 465 εκατ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ μειώθηκαν στα 177 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 199 εκατ. ευρώ τον Μάιο και τέλος οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μειώθηκαν τον Ιούνιο στα 196 εκατ. ευρώ το Ιούνιο από 204 εκατ. ευρώ τον Μάιο.