Ο Σάββας Ανδρέου νέο μέλος Δ.Σ. στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σε αντικατάσταση της Χαρίκλειας Απαλαγάκη.

Ο Σάββας Ανδρέου εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB , σε αντικατάσταση της κας Χαρίκλειας Απαλαγάκη, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της περασμένης Παρασκευής 30ης Ιουλίου.

Ο κ. Ανδρέου διαθέτει περισσότερα από 36 έτη εμπειρίας σε όλες τις βαθμίδες του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ανελίχθη μέχρι τη θέση του Εταίρου Ορκωτού Λογιστή στην εταιρία Ernst & Young.

• Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και έχει επίσης εργαστεί στο παρελθόν στον τραπεζικό και ναυτιλιακό κλάδο.
• Διαθέτει μεγάλη και εξαιρετικά πετυχημένη εμπειρία στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν την ορθή διακυβέρνηση σε κάθε μεγάλο οργανισμό.

Η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα Χαρίκλεια Απαλαγάκη, είχε αποστείλει, από την 29η Ιουλίου 2021, επιστολή προς την Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, γνωστοποιώντας ότι, μεταξύ άλλων, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεών της, δεν δύναται να ανταποκριθεί και στα καθήκοντα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της HDB αναγνώρισε την σημαντική προσωπική συμβολή της κυρίας Χαρίκλειας Απαλαγάκη κατά την κρισιμότερη περίοδο της πλήρους αναδιοργάνωσης της Τράπεζας, μέσα στις πρωτοφανείς δυσκολίες της πανδημικής κρίσης και την ευχαρίστησε για τις μέχρι σήμερα ανεκτίμητες παρεμβάσεις της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της HDB ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Χατζηπέτρου Αθηνά
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Τζωρτζάκης Παντελής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -εκτελεστικό μέλος

3. Ανδρέου Σάββας
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4. Μαρκόπουλος Αντώνιος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

5. Σκάλκος Δημήτριος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6. Κρητικός Αλέξανδρος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

7. Κουρμούσης Φώτης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ