ΕΚΤ: Συζητήθηκε περαιτέρω μείωση του προγράμματος έκτακτων αγορών

Τα μέλη της ΕΚΤ συζήτησαν για μια μεγαλύτερη μείωση του προγράμματος αγοράς assets τον προηγούμενο μήνα, και ορισμένοι υποστήριξαν μάλιστα ότι οι αγορές ίσως είναι ήδη έτοιμες για το τέλος του προγράμματος στήριξης.

Τα παραπάνω αποκαλύπτουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης Σεπτεμβρίου, καθώς και ότι υποστηρίχθηκε πως μια συμμετρική εφαρμογή του πλαισίου του προγράμματος, θα ζητούσε πιο ουσιαστική μείωση του ρυθμού των αγορών.

«Από αυτή την οπτική, ένας ρυθμός αγορών παρόμοιος με αυτόν στην αρχή του έτους, θα ήταν κατάλληλος», ανέφερε.

Στο τέλος, τα μέλη της ΕΚΤ συμφώνησαν απλώς να μειώσουν "ήπια” την αγορά asset, ενώ επέμεναν ότι αυτό δεν θα ήταν tapering, καθώς οι χαμηλές πιέσεις των τιμών απαιτούν ακόμη στήριξη.

Αλλά αυτή η συμφωνία ήρθε παρά το ότι κάποια συντηρητικά μέλη της ΕΚΤ υπέθεσαν ότι οι αγορές έχουν ήδη προετοιμαστεί για το τέλος των έκτακτων αγορών, χωρίς μια σημαντική επίπτωση στις χρηματοδοτικές συνθήκες.

«Το επιχείρημα ήταν ότι οι αγορές ήδη ανέμεναν ένα τέλος των αγορών assets με βάση το πρόγραμμα, μέχρι τον Μάρτιο του 2022. Ακόμη και χωρίς το πρόγραμμα, η συνολική νομισματική πολιτική παρέμεινε εξαιρετικά διευκολυντική», προσθέτει.