Προσέφυγαν στο ΣτΕ οι δικηγόροι κατά της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΓΕΜΗ

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η υπ΄ αριθ. 90043/2021 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία θεσπίζεται η υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ζητάει ο πρόεδρος και τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αίτησή τους που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

   Υπενθυμίζεται, ότι η συντονιστική επιτροπή και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έχουν εκφράσει την κατηγορηματική τους αντίθεση στην υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων στο ΓΕΜΗ, επισημαίνοντας ότι το δικηγορικό επάγγελμα ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, που υπερισχύουν γενικών ρυθμίσεων, ακόμη και μεταγενέστερων και ότι οι δικηγόροι, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να καταστούν ή να αντιμετωπίζονται ως έμποροι, δεδομένου μάλιστα ότι η εμπορική ιδιότητα αποτελεί για αυτούς ασυμβίβαστο.

   Όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη και ακυρωτέα, καθώς:

   α) Εκδόθηκε άνευ της συμπράξεως του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως απαιτεί το άρθρο 86 παρ. 4 ν. 4635/2019

   β) Συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση στην επαγγελματική ελευθερία των δικηγόρων, κατά παράβαση των συνταγματικών κανόνων και των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

   γ) Παραβιάζει τα άρθρα 5 και 25 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), καθώς δεν τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας των δεδομένων, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της αναλογικότητας, αλλά αντίθετα επιβάλλεται περαιτέρω επεξεργασία μη συμβατή με τον σκοπό της αρχικής επεξεργασίας.