Δραστική μείωση των καταθέσεων στην Ευρώπη τα δύο χρόνια της πανδημίας

Ο δείκτης αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ευρωζώνη ανήλθε σε 15,0% το τρίτο τρίμηνο του 2021, έναντι 19,0% στο δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Είναι η χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 το πρώτο τρίμηνο του 2020, αν και εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε τιμή από την αρχή της χρονοσειράς μέχρι το ξέσπασμα της πανδημίας (από 1999 έως 2019), σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Η αύξηση του δείκτη επενδύσεων των νοικοκυριών στην ευρωζώνη εξηγείται από την αύξηση κατά 2,2% του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου σχηματισμού, ενώ το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε επίσης αλλά με χαμηλότερο ρυθμό (+0,8%).