Σε χαμηλό από το 2008 η ανεργία στην Ισπανία

Η ισπανική ανεργία μειώθηκε στο 13,33% στο δ΄ τρίμηνο του 2021 από το 14,57% πριν από τρεις μήνες, για να διαμορφωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, καθώς η αγορά εργασίας συνεχίζει να ανακάμπτει από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι το ποσοστό της ανεργίας στην Ισπανία θα διαμορφωνόταν στο 14,2%.

Στο δ΄ τρίμηνο του 2020 το ποσοστό διαμορφωνόταν στο 16,13%