Η Κομισιόν ενέκρινε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγχωνεύσεων της ΕΕ, την εξαγορά της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλειών «Η Εθνική» («Εθνική Ασφαλιστική», Ελλάδα) από την CVC Capital Partners SICAV FIS S.A. («CVC», Λουξεμβούργο).

Η Εθνική προσφέρει υπηρεσίες ασφάλισης ζωής και ζημιών, διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικές υπηρεσίες σε Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η CVC και οι θυγατρικές της διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια και πλατφόρμες. Η CVC ελέγχει μια σειρά από εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του Hellenic Healthcare Group («HHG»), ο οποίος προσφέρει ιδιωτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η Επιτροπή διερεύνησε εάν μετά τη συναλλαγή, ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα καθώς και σε γενικές υπηρεσίες ιδιωτικών νοσοκομείων στην περιοχή της Αττικής θα μπορούσε να παρεμποδιστεί σημαντικά.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εθνική Ασφαλιστική δεν θα διέθετε επαρκή ισχύ στην αγορά για να αποκλείσει τα ανταγωνιστικά της HHG νοσοκομεία και ότι η HHG δεν θα είχε οικονομικό κίνητρο για να αποκλείσει τις ασφαλιστικές εταιρείες που ανταγωνίζονται την Εθνική Ασφαλιστική.