Προς παράταση για ένα χρόνο η ασφαλιστική ικανότητα για ανέργους

Για άλλον ένα χρόνο αναμένεται να παραταθεί η ασφαλιστική ικανότητα για όσους ασφαλισμένους είχαν το σχετικό δικαίωμα το 2021. Φαίνεται να έχει "κλειδώσει” η κυβερνητική απόφαση η οποία θα προβλέπει την παράταση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έως τις 28/2/2023 για όσους είχαν αυτή τη πρόσβαση στις 28/2/2021.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, θα διασφαλισθεί για το επόμενο δωδεκάμηνο (έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2023), ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι εν λόγω εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητας που προβλέπει η νομοθεσία.