Βουλή: Η ρύθμιση για τους δασωθέντες αγρούς

«Μεγάλη μεταρρύθμιση της δασικής πολιτικής» χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τη ρύθμιση για τους δασωθέντες αγρούς, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια. «Είναι χωράφια που οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι πρόγονοί μας καλλιεργούσαν, ως αγροτικά -και αυτό αποδεικνύεται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή αν αυτές δεν είναι ευκρινείς στις φωτογραφίες του 1960, και στις μετέπειτα αεροφωτογραφίες, δηλαδή του 2009, 2010, 2011- αυτές οι εκτάσεις φαίνεται να έχουν λογγιάσει», είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, σημειώνοντας ότι αυτά τα χωράφια εγκαταλείφθηκαν στην πορεία του χρόνου, κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτά και λόγγιασαν.

«Κάνουμε μία μεταρρύθμιση που οι Έλληνες πολίτες περίμεναν από το 1979. Οι πολίτες περίμεναν 45 χρόνια να επιστραφεί η δυνατότητά τους να έχουν ιδιοκτησία αυτής της γης που, ούτως ή άλλως, κατείχαν με νόμιμους τρόπους και να την καλλιεργήσουν», ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόσθεσε: «Αποδίδουμε πίσω αυτήν τη γη στον αρχικό της χαρακτηρισμό και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποδοθεί και σε ελεύθερη χρήση».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο

Με την προτεινόµενη ρύθµιση, µε την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 67 του ν. 998/1979, όπως δηλώνει στην έκθεσή του το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, επιχειρείται, εκ νέου, η διευθέτηση του ζητήµατος των αγρών που άλλαξαν µορφή ή, άλλως, των δασωθέντων αγρών, όπως ήταν και ο αρχικός τίτλος της διάταξης του 1979.

Εν ολίγοις, πρόκειται περί εκτάσεων, οι οποίες, σε προγενέστερο χρονικό διάστηµα, προ του έτους 1945, ήταν αγροτικές, έπαψαν αργότερα να καλλιεργούνται, λόγω των ιδιαίτερων ιστορικών συνθηκών, και απέκτησαν µε την πάροδο του χρόνου δασική µορφή, οπότε και προέκυψε, και προκύπτει, αφενός ζήτηµα ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ανωτέρω εκτάσεων αφετέρου ζήτηµα εφαρµογής της δασικής νοµοθεσίας και του επιτρεπτού ή µη της εκµετάλλευσής τους.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται µε την προτεινόµενη ρύθµιση είναι οι εξής: Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των ανωτέρω εκτάσεων, ορίζεται ότι το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας, εφόσον δεν θεµελιώνονται βάσει τίτλου, και, ταυτόχρονα, καταργείται η υφιστάµενη διαδικασία αναγνώρισης των εκτάσεων ως ιδιωτικών, µε απόφαση του γενικού γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από εισήγηση του αρµόδιου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών, και προσκόµιση τίτλων ιδιοκτησίας νόµιµα µεταγεγραµµένων από τον ιδιώτη.

Αν πρόκειται περί δασών, «δικαίωµα να ζητήσουν την αλλαγή χρήσης για γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση [κατόπιν άδειας του Γενικού Διευθυντή Δασών] έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώµατα κυριότητας δυνάµει τίτλων νόµιµα µεταγεγραµµένων», ενώ, αν πρόκειται περί δασικών εκτάσεων, «ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου να αποδείξει το έννοµο συµφέρον του να αιτηθεί την αποµάκρυνση της δασικής βλάστησης [κατόπιν άδειας του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών], συνυποβάλλει µε την αίτησή του είτε συµβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νοµικός δεσµός του µε το ακίνητο».

Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης για γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση εκτάσεων που έχουν γίνει δάση, προστίθεται (ως προϋπόθεση) ότι «η συγκεκριµένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της µε τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση µε φυσική αναγέννηση, µετά το πέρας της γεωργικής εκµετάλλευσης».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, στην έκθεσή του, αναφέρει ότι η διευθέτηση του ζητήµατος των δασωθέντων αγρών προϋποθέτει στάθµιση επί της προστασίας διαφορετικών έννοµων αγαθών. Αφενός της προστασίας της ιδιοκτησίας επί των ανωτέρω εκτάσεων, της συµµετοχής στην οικονοµική ζωή και της οικονοµικής ανάπτυξης ορεινών και ηµιορεινών περιοχών αφετέρου της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και των δασικών εκτάσεων.

«Υπό το φως των ανωτέρω, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί προβληµατισµός ως προς τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δασωθείσες ιδιωτικές εκτάσεις αποτελούν, πλέον, αυτοτελώς ή εν µέρει, οργανικό σύνολο µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα (δασικό οικοσύστηµα), και η αλλαγή χρήσης των εκτάσεων, ενδεχοµένως, διασπά την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των συστατικών µερών της δασοβιοκοινότητας, πολλώ δε µάλλον, όταν πρόκειται περί προστατευόµενων περιοχών των οποίων το καθεστώς διατήρησης διέπεται και από το ενωσιακό δίκαιο», τονίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Τα κόμματα

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός είπε ότι η ρύθμιση για τους δασωθέντες αγρούς αφήνει παντελώς απροστάτευτο το περιβάλλον, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί και δεν θα βοηθήσει και τους αγρότες.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης ανέφερε ότι μπορεί η διάταξη να λύνει κάποια προβλήματα αλλά δεν αναιρεί την πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, που ακολουθεί η κυβέρνηση και στοχεύει στη ληστρική αξιοποίηση του δάσους, σε βάρος του περιβάλλοντος και του λαού.

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη σημείωσε ότι το άρθρο για τους δασωμένους αγρούς πρέπει να αποσυρθεί γιατί είναι αντισυνταγματικό.