Πως πήγαν οι ελληνικές εξαγωγές κρασιού το 2021

Αύξηση κατά 19,92% σε αξία (70.669.750 ευρώ το 2020 – 84.745.745 ευρώ/2021) και κατά 7,43% σε ποσότητα (26.081 τόνοι το 2020 και 28.018 τόνοι το 2021), παρουσιάζουν οι εξαγωγές του ελληνικού κρασιού το 2021 έναντι του 2020, το οποίο αποτελεί κρίσιμο έτος, αφού από τον Μάρτιο 2020 οι εξαγωγές επλήγησαν από την επίδραση της πανδημίας του κοροναϊού.

Τα αντίστοιχα μεγέθη, παρουσιάζουν άνοδο επίσης σε επίπεδο μέσου όρου πενταετίας, σε αξία, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 10,51%, ενώ μείωση παρουσιάζεται το 2021 όσον αφορά τις ποσότητες συγκρτικά με τον μέσο όρο 5ετίας, σε ποσοστό -4,83%.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων εξαγωγών οίνου από την ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ, επεξεργασία που καταγράφει, μείωση των εξαγωγικών επιδόσεων στην Ε.Ε., αλλά αύξησή τους προς τις τρίτες χώρες.

Πριν αναλυθούν οι επιμέρους επιδόσεις εξαγωγών ελληνικού οίνου, στην ευρωπαϊκή αγορά και στις αγορές τρίτων χωρών, η ΚΕΟΣΟΕ, επισημαίνει ότι οι εξαγωγές οίνων προς το Ηνωμένο Βασίλειο, εμφανίζονται λόγω Brexit από το 2021 και μετά, στις εξαγωγές τρίτων χωρών, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις εξαγωγές οίνων προς ΕΕ και θετικά τις εξαγωγές οίνων προς τρίτες χώρες.

Η επίδραση σε απόλυτους αριθμούς των εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι καταλυτική για το 2021, αφού εκτοξεύουν τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Πράγματι οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε αξία στο ύψος των 6.197.261 ευρώ το 2021  από 2.993.638 ευρώ το 2020 (+107,01%) και σε ποσότητα ανέρχεται στα 1.616.371 κιλά το 2021, έναντι 939.520 κιλών το 2020 (+72,04%).

Σε γενικό επίπεδο η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει μείωση (-6,85%) των εξαγωγών ως προς την ποσότητα ελληνικών κρασιών προς χώρες της Ε.Ε. (19.875 τόνοι το 2021 από 21.337 τόνους το 2020), ενώ παράλληλα μείωση παρατηρείται κατά 18,83% και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας.

Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται στην μεταφορά του Ηνωμένου Βασιλείου από χώρα της ΕΕ στις τρίτες χώρες, γεγονός που ισχύει και για την αρνητική μεταβολή των μεγεθών της ΕΕ σε αξία.

Σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. το 2021 παρουσιάζουν υποχώρηση της τάξης του 3,85% (46.893.405 ευρώ το 2021 από 48.563.737  ευρώ το 2020), όπως επίσης παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 12,62% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Τέλος για την κατηγορία αυτή (εξαγωγές σε ΕΕ) βελτιωμένη παρουσιάζεται και η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά +3,22% (2,35 ευρώ/κιλό το 2021  από 2,28 ευρώ/κιλό το 2020).

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς τρίτες χώρες είναι άκρως ικανοποιητική, λαμβανομένου όμως υπ’ όψιν ότι το έτος 2020 τα μεγέθη επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την εκδήλωση της πανδημίας του κοροναϊού, ενώ το 2021 θετικά επιδρά και η μετατόπιση στις τρίτες χώρες, του Ηνωμένου Βασιλείου

Συγκεκριμένα, αύξηση της τάξης του 71,65% κατέγραψαν σε ποσότητα οι ελληνικές εξαγωγές οίνου ως προς την ποσότητα προς τρίτες χώρες, (8.143 τόνοι το 2021 από  4.744 τόνους το 2020), ενώ αύξηση επίσης καταγράφεται κατά 64,34% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Αντίστοιχα σε επίπεδο αξίας τα μεγέθη κινούνται με ακόμα θετικότερο ρυθμό επιδόσεων, αφού παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών σε αξία προς τρίτες χώρες που ανέρχεται σε ποσοστό 72,14% (38.052.340 ευρώ το 2021 από 22.106.013 ευρώ το 2020).

Η σύγκριση του εξαγωγικού μεγέθους της αξίας το 2021 σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (2016 – 2020) αποδεικνύει εκτός των άλλων και την προηγούμενη δυναμική του ελληνικού κρασιού στις αγορές των τρίτων χωρών, αφού καταγράφεται μέση αύξηση κατά 63,68%.

Τέλος ελαφρώς αυξητική καταγράφεται η εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Το 2021 παρουσιάζει αύξηση κατά 0,28% (4,67 ευρώ/κιλο το 2021 από 4,66 ευρώ/κιλό το 2020), ενώ ελαφρά μείωση της μέσης τιμής μονάδος καταγράφεται σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία που ανέρχεται σε 0,33% (Μέσος Όρος τιμής 5ετίας 4,69 ευρώ/κιλό).