Attica Bank: Έτος ορόσημο το 2022, με νέα ενίσχυση κεφαλαίων από τους μετόχους και ένταξη στον «Ηρακλή»

Ζημίες μετά από φόρους ύψους 105,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Attica Bank στη χρήση 2021. Επίσης, παρουσίασε αύξηση κατά 4,7% των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες (μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων), σε σχέση με τη συγκριτική χρήση.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 1,66 δισ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση (νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις) για τη χρήση ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 334 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και 27,1 εκατ. τη λιανική τραπεζική και η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της τράπεζας για χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παρέμεινε μηδενική στο τέλος του 2021 από 155 εκατ. ευρώ το 2020.

Την 31.12.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε 2,92 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ και 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα χρήση, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ανέρχεται σε περίπου 3,01 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές που επικρατούν στο εγχώριο περιβάλλον.

Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά εισροές, κυρίως από ιδιώτες, ύψους 86 εκατ. ευρώ και από επιχειρήσεις ύψους 85,2 εκατ. ευρώ επιμετρούμενες σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 1.096 εκατ. ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1.814 εκατ. ευρώ.