Όμιλος ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις στο Α’ τρίμηνο του 2022, παρά το ασταθές περιβάλλον

«Με το δεξί» μπήκε στο 2022 ο ΟΤΕ, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο στους κυριότερους λειτουργικούς και οικονομικούς δείκτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, τα έσοδα του ομίλου σημείωσαν αύξηση 4,7%, και το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 8%.

Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 171,8 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 23,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ά τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ πέτυχε ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, με αύξηση εσόδων 4,4% και Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 5,1%. O αριθμός των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών του ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνεται στο πρώτο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 1.208 χιλιάδες.

Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 14 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 75 χιλιάδες και αναμένεται να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Στις 31 Μαρτίου, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε σε 637 χιλιάδες, αυξημένος κατά 10,2% σε ετήσια βάση, χάρη στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 4,5% λόγω ενίσχυσης των εσόδων τόσο από υπηρεσίες συμβολαίου όσο και καρτοκινητής, χάρη στις ενέργειες προώθησης της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν επίσης το τρίμηνο, καθώς οι περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω πανδημίας καταργήθηκαν σταδιακά από τον Μάιο του 2021.

Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν στα 78,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν αναμένεται να συνεχίσουν στα επόμενα τρίμηνα. Εξαιρουμένων αυτών των δραστηριοτήτων, τα έσοδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου ΟΤΕ, θα είχαν μειωθεί κατά περίπου 6%, επηρεαζόμενα κυρίως από τις σημαντικές μειώσεις στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας (MTR) σε ετήσια βάση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί σταθερούς τους στόχους της για το 2022, με τη συνολική αμοιβή προς τους μετόχους να ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 25 Μαΐου 2022, τη διανομή μερίσματος 0,558 ευρώ ανά μετοχή. Η αντίστοιχη πληρωμή μερίσματος 250 ευρώ εκατ. αντιπροσωπεύει το 50% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων 2022, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τις 23 Φεβρουαρίου 2022.

Το υπόλοιπο ποσό περίπου 250 εκατ. ευρώ, έχει διατεθεί για αγορές ιδίων μετοχών υπό το νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 18 Ιανουαρίου 2022. Τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και τις οποίες θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε «Σε ένα ασταθές περιβάλλον, ιδίως στην Ευρώπη, πετύχαμε ένα ακόμη τρίμηνο ανάπτυξης, που θέτει τις βάσεις για μία επιτυχημένη χρονιά. Τα έσοδα και η κερδοφορία σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά.

Στην Ελλάδα, τα έσοδά μας ενισχύθηκαν περαιτέρω, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και των εμπορικών ενεργειών μας. Ανακοινώσαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες που αναμένεται να στηρίξουν τις θετικές επιδόσεις, όπως η αναβάθμιση ταχυτήτων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και τα εμπλουτισμένα πακέτα κινητής που προσφέρουν περισσότερη φωνή και δεδομένα στους πελάτες μας».

Και πρόσθεσε: «Αντιμέτωποι με υψηλότερα κόστη, ιδίως για ενέργεια, και με ένα δυναμικό, ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα παραμείνουμε σε εγρήγορση προκειμένου να διατηρήσουμε τις καλές μας επιδόσεις, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Διαθέτουμε ταλαντούχους ανθρώπους, ισχυρό brand, πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, σύγχρονες υποδομές και τη σωστή στάση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν το 2022».