Πώς μπορούν οι παραγωγοί να καταγγείλουν αισχροκέρδεια σε ζωοτροφές και άλλα αγροτικά εφόδια

Τη δυνατότητα σε παραγωγούς να καταγγείλουν επιχειρήσεις για αθέμιτες πρακτικές και φαινόμενα κερδοσκοπίας δίνουν με κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως αναφέρουν, «οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους περί κρουσμάτων απόκρυψης αποθεμάτων και αισχροκέρδειας στην πώληση ζωοτροφών και άλλων αγροτικών εφοδίων, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις dimea@mnec.gr και stasoulas@minagric.gr».