ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 487,5 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 487,5 εκατ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,45%, αυξημένη κατά 48 μονάδες

βάσης σε σχέση με απόδοση -0,03% στις αρχές του μήνα. Το αντληθέν ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 112,5 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής κάλυψης αυξήθηκε στο 2,49 από 2,07 στην προηγούμενη δημοπρασία. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 1η Ιουλίου.