Υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο

Υποχώρησε κατά 2% η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη και κατά 0,5% στην ΕΕ, τον Απρίλιο του 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat.

Συγκρίνοντας τον Απρίλιο με τον Μάρτιο του 2022, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε αύξηση κατά 0,4% στην Ευρωζώνη και κατά 0,3% στην ΕΕ. Να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2022, η βιομηχανική παραγωγή είχε μειωθεί κατά 1,4% στην ευρωζώνη και κατά 1,0% στην ΕΕ.

Τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση, σε ετήσια βάση, κατέγραψε η παραγωγή των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 9,0% και των ενδιάμεσων αγαθών κατά 0,3%, ενώ η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,5%, των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 4,7% και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 5,7%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 7,5%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 0,5%, ενέργειας κατά 3,6%, διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 4,9% και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 7,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (-30,9%), τη Σλοβακία (-9,6%) και τη Μάλτα (-9,4%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Λιθουανία (+20,6%), Δανία (+ 17,0%) και Βουλγαρία (+16,9%).

Η Ελλάδα βρέθηκε στην πέμπτη χειρότερη θέση στη συνολική ευρωπαϊκή κατάταξη με τις χώρες που σημείωσαν μείωση στη βιομηχανική παραγωγή τους, πίσω από την Ιρλανδία, τη Σλοβακία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία.