Αυξάνονται εντυπωσιακά οι ενεργές ρυθμίσεις για χρέη στα Ταμεία(ΚΕΑΟ)

Στοιχεία για την πορεία αποπληρωμής των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα δόσεων και έχουν βεβαιωθεί από το ΚΕΑΟ, διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει βουλευτής της ΝΔ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης τριμηνιαίας έκθεσης προόδου έτους 2022 του ΚΕΑΟ:

   * Οι ενεργές ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση (12 δόσεις) του ν. 4152/2013 κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021, αυξήθηκαν κατά 109,21% και το ρυθμισμένο ποσό κατά 56,43%, συνολικού ποσού 457 εκατ. ευρώ. Το ύψος των ήδη ολοκληρωμένων ρυθμίσεων ανέρχεται σε ποσό 850 εκατ. ευρώ, ενώ των απωλεσθεισών ρυθμίσεων ανέρχεται σε περίπου 7 δισ. ευρώ.

   * Οι ενεργές ρυθμίσεις στην ρύθμιση των 72 δόσεων του ν.4756/2021 κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021, αυξήθηκαν κατά 441,33% και το ρυθμισμένο ποσό κατά 1.511,35%, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 680 εκατ. ευρώ.

   * Οι απωλεσθείσες ρυθμίσεις στην ρύθμιση των 120 δόσεων του ν.4611/2019 κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 162,44% και το ρυθμισμένο ποσό αυτών κατά 91,60%. Συνολικά οι ενεργές ρυθμίσεις ανέρχονται σε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ολοκληρωθεί ήδη ρυθμίσεις συνολικού ποσού 467 εκατ. ευρώ και έχουν απωλεσθεί ρυθμίσεις συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

   Από την ίδια έκθεση, προκύπτει ότι το 61% των συνολικών εισπράξεων του ΚΕΑΟ κατά το 1ο τρίμηνο του 2022, δηλαδή ποσό ύψους 239.429.050 ευρώ, από το συνολικό εισπραχθέν ποσό ύψους 395.398.705 ευρώ, προέρχεται από ρυθμίσεις.

   Ο κυβερνητικός βουλευτής στην ερώτηση που είχε απευθύνει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είχε επισημάνει ότι υπάρχουν πολίτες, κυρίως αγρότες και επαγγελματίες, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν έγκαιρα και εξ ολοκλήρου τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς τον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια.

Η επέλαση της πανδημίας δημιούργησε απρόοπτες καταστάσεις και κλυδωνισμούς που επέφεραν ανατροπές στην οικονομική κατάσταση πολλών επαγγελματιών και, κατά συνέπεια, προκάλεσαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί προς είσπραξη στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών). Ωστόσο, η βέλτιστη δυνατότητα που παρέχεται από το ΚΕΑΟ για την αποπληρωμή των οφειλών είναι σε 12 δόσεις.

Σύμφωνα με τους οφειλέτες, τα ποσά που προκύπτουν από τον μηνιαίο επιμερισμό των οφειλών τους σε 12 δόσεις, συν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν σε μια περίοδο που η εισαγόμενη ακρίβεια στην ενέργεια έχει προκαλέσει ντόμινο ανατιμήσεων και δοκιμάζει τις οικονομικές αντοχές της μέσης οικογένειας, ανέφερε ο βουλευτής και σημείωνε ότι, στους οφειλέτες ανήκουν και πολίτες που οδεύουν προς το τέλος του εργασιακού τους βίου, οι οποίοι εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους διότι αν δεν μπορέσουν να κρατήσουν υπό έλεγχο τις οφειλές τους, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην επικείμενη συνταξιοδότησή τους.

Συνεπώς, ζητούν από την Πολιτεία να προχωρήσει σε διευκολύνσεις και να δώσει τη δυνατότητα να αποπληρώνουν τις οφειλές τους σε περισσότερες δόσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΕΝΦΙΑ, καθώς αυτό είναι προς όφελος και των ιδίων άλλα και του κράτους.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ο βουλευτής της ΝΔ καλούσε τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ενημερώσει τη Βουλή αν προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών στο ΚΕΑΟ.

Στην απάντησή του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου, αναφέρει ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενόψει της δύσκολης οικονομικής και υγειονομικής συγκυρίας και λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του κύκλου εργασιών των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών, και ως εκ τούτου της μεγάλης δυσκολίας τους να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, θέσπισε τις διατάξεις του ν. 4798/2021 (68 Α΄) για την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους προς τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του ανωτέρω νόμου, ρυθμίστηκε σε νέα βάση το θέμα των οφειλών των υποψηφίων συνταξιούχων προς όλους τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς. «Με τις διατάξεις αυτές ενιαιοποιείται και αυξάνεται το ποσό που μπορούν να οφείλουν οι ασφαλισμένοι που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, διαφοροποιούμενο μόνο ως προς το όριο οφειλών προς τον πρώην ΟΓΑ, το οποίο επίσης αυξάνεται», επισημαίνει ο κ. Τσακλόγλου και αναφέρει ειδικότερα ότι, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ, από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ για οφειλές προς το πρώην ΕΤΑΑ, που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς).

Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των 6.000 ευρώ (έναντι 4.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς). Το διαφορετικό όριο για τις οφειλές προς τον πρ. ΟΓΑ έχει τεθεί λόγω των χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι αγρότες σε σχέση με τις εισφορές των υπολοίπων ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 260 του προαναφερόμενου νόμου καταργείται η ρύθμιση που προέβλεπε ειδικότερο κανονισμό για τις οφειλές του πρώην ΟΓΑ, οι οποίες πλέον εντάσσονται στον ενιαίο τρόπο διακανονισμού που ισχύει για όλους τους ενταχθέντες στον eΕΦΚΑ φορείς. Τα ανωτέρω ύψη οφειλών συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60».

Όσον αφορά στα ισχύοντα σχήματα διακανονισμού οφειλών, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπενθυμίζει ότι είναι τα εξής:

   * Πάγια ρύθμιση οφειλών της υποπαρ. ΙΑ1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (12 δόσεις).

   * Διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύει, που αφορά μόνο τα νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του ν. 4738/2020 (Α΄207), όπως ισχύει, αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Ειδικότερα, πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Η πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

   «Γενικότερα, δεν πρέπει να λησμονούμε πως η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι σε καμία περίπτωση εθελοντική και ήσσονος σημασίας. Αντίθετα η έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους, διασφαλίζει τη δυνατότητα του ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, καθώς τυχόν κενά καλύπτονται από τον ήδη επιβαρυμένο φορολογούμενο. Η έγκαιρη καταβολή των εισφορών δηλαδή, πέραν όλων των άλλων, αποτελεί μια έμπρακτη εκδήλωση διαγενεακής αλληλεγγύης», αναφέρει ο κ. Τσακλόγλου και προσθέτει ότι «το πάγιο αίτημα για όλο και πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν συμβάλλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας συμμόρφωσης που είναι και το ζητούμενο για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος».