Δεδομένη η ύφεση στην Ευρωζώνη από φέτος αν λείψει το ρωσικό αέριο

Η ύφεση στην ευρωζώνη έχει καταστεί πλέον το πιθανότερο ενδεχόμενο με φόντο την εντεινόμενη κρίση του φυσικού αερίου, εκτιμά σε νέα της έκθεσή η Fitch Ratings.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, η πλήρης διακοπή των ροών του ρωσικού φυσικού αερίου προς την ΕΕ μοιάζει όλο και περισσότερο ως η λογική υπόθεση για την εκπόνηση των μακροοικονομικών προβλέψεων της ευρωζώνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα εκτίμηση της Fitch προβλέπει ότι το ΑΕΠ της περιοχής θα δεχθεί πλήγμα από 1,5% έως 2% το 2023 σε σχέση με τις προβλέψεις που είχε δημοσιεύσει ο οίκος τον Ιούνιο, με τη γερμανική οικονομία να συρρικνώνεται κατά 3% και την ιταλική κατά 2%.

Σημειώνεται ότι η Fitch προέβλεπε τότε αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης με ρυθμό 2,3% το 2023.
Σύμφωνα δε με τη νέα έκθεση, η ύφεση στην ευρωζώνη είναι πιθανό να ξεκινήσει από το 2ο εξάμηνο του 2022, ενώ η Γερμανία και η Ιταλία θα δουν ετήσια μείωση του ΑΕΠ τους το 2023.

Η Ευρώπη παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στο ενδεχόμενο διακοπής των ροών φυσικού αερίου παρά τις πρόσφατες σημαντικές προσπάθειες για διαφοροποίηση των πηγών της, κυρίως με LNG, εκτιμούν οι αναλυτές του οίκου.

Η διακοπή των ρωσικών ροών θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης λόγω της περιορισμένης δυνατότητας να αντικατασταθούν άμεσα με άλλες.

Η Fitch εκτιμά μάλιστα ότι η διανομή μέσω δελτίου θα πολλαπλασίαζε τις οικονομικές αναταράξεις. Όπως εξηγεί, αν και μια διευρυμένη επιβολή δελτίου σε ολόκληρη την ΕΕ δεν είναι αναπόφευκτη ακόμη και στο ενδεχόμενο πλήρους διακοπής των ροών, θα συνιστούσε μεγάλο κίνδυνο για ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας.

Την ίδια ώρα, η ικανότητα της δημοσιονομικής πολιτικής να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του υψηλού πληθωρισμού.

Τέλος, σύμφωνα με την Fitch, ο οικονομικός αντίκτυπος από το σοκ του φυσικού αερίου θα εξασθενίσει απότομα το 2024, καθώς θα έχουν προσαρμοστεί οι υποδομές παραγωγής και οι καταναλωτικές συνήθειες, σε συνδυασμό με τις νέες εγκαταστάσεις που θα έχουν τεθεί σε λειτουργία.