ΕΑΕΕ: Στα €2,3 δις η ασφαλισμένη αξία των σκαφών αναψυχής το 2021

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα σκάφη αναψυχής έφτασε τα 2,31 δις ευρώ το 2021, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην έρευνα, κατά τη διάρκεια του 2021 εκδόθηκαν 11.615 συμβόλαια ενώ καταγράφηκαν ακόμη 20.766 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος των οποίων παραμένει σε ισχύ και το 2022 και η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα 2,31 δις ευρώ.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών με πλήρωμα έφτασε τα 791,7 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών χωρίς πλήρωμα έφτασε τα 248,3 εκατ. ευρώ.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (63,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (22,6% αντίστοιχα).

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2021 δηλώθηκαν 433 ζημιές εντός του 2021. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 0,9 εκατ. ευρώ εντός του ίδιου έτους, ενώ σχηματίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 3,2 εκατ. ευρώ.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (63,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (22,6% αντίστοιχα).

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2021). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή τη χρονική στιγμή.