Ανατρεπτική παρέβαση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

Φρένο με σοβαρά εμπόδια και περιορισμούς με άμεσο αντίκτυπο στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας επιχειρεί να βάλλει η κυβέρνηση που προωθεί νομοθετική παρέμβαση, για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, που προσεγγίζουν το 15% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του τουρισμού. 
Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται πλέον σε 3,371 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ξενοδόχοι, κυρίως, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.

Παράλληλα, αλλοιώνει τη φυσιογνωμία των προορισμών, αποψιλώνει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών και γειτονιών, απειλεί την κοινωνική οργάνωση, αποστερώντας κρίσιμες λειτουργίες της, όπως η εκπαίδευση, η στέγαση φοιτητών και δημοσίων λειτουργών, αλλά και εργαζομένων από τα απαραίτητα καταλύματα και παράγει έσοδα που διαφεύγουν από τη φορολογητέα ύλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινή», η προεδρία της κυβέρνησης σε συνεργασία τόσο με τα υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Τουρισμού, όσο και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και άλλους αντιπροσωπευτικούς φορείς του τουρισμού, κινείται προς δύο κατευθύνσεις:

Πρώτον, το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα δίνει την αρμοδιότητα προσδιορισμού των κανονιστικών παραμέτρων της λειτουργίας της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων στους δήμους.

Οι δήμοι κατόπιν τεκμηριωμένων από μελέτες στοιχείων, οι οποίες θα συναξιολογούν παραμέτρους όπως η φέρουσα ικανότητα των περιοχών ευθύνης τους, οι ανάγκες στέγασης των δημοσίων λειτουργών –όπως δάσκαλοι και ιατροί–, των εργαζομένων στον τουρισμό και άλλες δραστηριότητες των εν λόγω περιοχών, η επάρκεια των υποδομών, αλλά και η διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των επιμέρους γειτονιών τους, θα μπορούν να θέτουν όρια στον αριθμό των ακινήτων που θα μπορούν να διατίθενται ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών προς βραχυχρόνια μίσθωση.