Πόσοι εντάχθηκαν και πόσοι απώλεσαν τις ρυθμίσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Στη πάγια ρύθμιση οφειλών (Ν.4152/2013) έχουν ενταχθεί 97.559 οφειλέτες για οφειλές 578,4 εκατ. ευρώ και έχουν χάσει τη ρύθμιση 368.865 για 7,449 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος Ιουνίου ήταν 96.837 για 497,7 εκατ. ευρώ και είχαν χάσει τη ρύθμιση 340.826 με οφειλές 7,22 δισ. ευρώ.

Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός όσων έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό από 1013 τον Ιουνίου για 269,79 εκατ. σε 2.538 τον Σεπτέμβριο για 328,47 εκατ. ευρώ.

Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των οφειλετών που απώλεσαν την ρύθμιση των 120 δόσεων (Ν.4611/2015) από 253.463 τον Ιούνιο για το ποσό των 2,77 δισ. ευρώ σε 266.829 τον Σεπτέμβριο για το ποσό των 2,898 δισ. ευρώ.

Αύξηση παρουσιάζουν και οι οφειλέτες της ρύθμισης 100 δόσεων από 72.902 τον Ιούνιο για το ποσό των 2,877 δισ. ευρώ σε 73.377 για 2,885 δισ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον αριθμό των οφειλετών που απεντάχθηκαν από την ρύθμιση των 72 δόσεων (Ν. 4821/2021) φτάνοντας τους 14.789 και το ποσό στα 99,59 εκατ. από 10.423 τον Ιούνιο και 64,5 εκατ. ευρώ.