Τα πέντε σημεία της τελικής πρότασης της Κομισιόν για το προσωρινό πλαφόν στην τιμή του αερίου

Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει ανώτατο όριο τιμής για έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους φυσικού αερίου στον κόσμο ώστε αφενός να βοηθήσει στον περιορισμό της άνευ προηγουμένου ενεργειακής κρίσης και αφετέρου να ικανοποιήσεις την απαίτηση των κυβερνήσεων που ζητούν να τεθεί σε ισχύ αυτό το αμφιλεγόμενο εργαλείο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι ακριβείς παράμετροι ώστε να μπει σε ισχύ ο αποκαλούμενος μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς στο ολλανδικό Title Transfer Facility (ευρύτερα γνωστό ως TTF), θα καθοριστεί εκ των προτέρων, με στόχο να αποφευχθούν διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τραβούν σε μάκρος, όπως αναφέρει έγγραφο που μοιράστηκε στα κράτη-μέλη χθες Τρίτη.

Σημειώνεται ότι το TTF είναι ένα εικονικό σημείο συναλλαγών για το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Αυτό το σημείο διαπραγμάτευσης παρέχει τη δυνατότητα σε ορισμένους traders στην Ολλανδία να διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, φυσικές συναλλαγές κλπ.

Θα υπάρχουν επίσης ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλιστεί ότι το προσωρινό αυτό εργαλείο θα μπορεί να αναστέλλεται οποιαδήποτε στιγμή αν π.χ. θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προμηθειών και των ροών φυσικού αερίου στην αγορά της ΕΕ.

Ο υπό εξέταση μηχανισμός θα περιλαμβάνει:

– μηνιαία αναθεώρηση ενός προκαθορισμένου πλαφόν και απενεργοποίησή του αν δεν υπάρχει πλέον λόγος να εφαρμόζεται

– Δύο παράγοντες ενεργοποίησης: TTF του επόμενου μήνα πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο για έναν απροσδιόριστο ακόμα αριθμό εβδομάδων και απόκλιση μεταξύ της τιμής spot TTF και ενός καλαθιού spot τιμών LNG πάνω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο για έναν αριθμό ημερών που δεν έχει καθοριστεί ακόμα

– Καμία κάλυψη των εξωχρηματιστηριακών συμφωνιών, καθώς δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθησή τους

– Καμία καθυστέρηση μεταξύ της αύξησης της τιμής και της ενεργοποίησης του μηχανισμού για να εγγυηθεί άμεσο αποτέλεσμα

– Εφαρμογή για περιορισμένη περίοδο ενός έτους

Τα πλεονεκτήματα ενός πλαφόν ανώτατης τιμής περιλαμβάνουν τον περιορισμό των πιθανών καιροσκοπικών κινήσεων και των φαινομένων υπερβολικής αύξησης των τιμών καθώς και τη βελτίωση της βεβαιότητας της αγοράς, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι ότι είναι ότι οι συναλλαγές ενδέχεται να μετακινηθούν σε αγορές εκτός χρηματιστηρίου, οι δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου θα μπορούσαν να περιοριστούν και να επηρεαστεί η λειτουργία της αγοράς παραγώγων. Οι προμήθειες στην περιοχή θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν, σύμφωνα με το έγγραφο.

«Εάν δεν τηρηθεί η προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο θα πρέπει να είναι υψηλότερο από τις παγκόσμιες τιμές για το LNG, αυτό θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην προσέλκυση φορτίων στην ΕΕ», ανέφερε η Επιτροπή. «Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τα χαμηλά ανώτατα όρια θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν μακροπρόθεσμα την ασφάλεια του εφοδιασμού».