Αύξηση 3,4% για το σύνολο ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών το 2021

Αύξηση 3,4% σημείωσε το 2021, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το σύνολο ενεργητικού των 35 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, από την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου το 2021, προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 20,8 δισ. ευρώ (+3,4% από το 2020), το σύνολο των επενδύσεων ήταν 17,4 δισ. ευρώ (+4%), το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ήταν 4,4 δισ. ευρώ (-2,7%), το σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων 13,3 δισ. ευρώ (+1,3%). Συγκεκριμένα οι Ασφαλίσεις Ζωής ήταν 10 δισ. ευρώ και oι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: 3,3 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 0,45 δισ. ευρώ (+3,2%) και οι πληρωθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις ήταν 2,16 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 1,54 δισ. ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής και 0,62 δισ. ευρώ για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών).