Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank – Άντλησε 450 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,75%

Έκλεισε λίγο πριν το απόγευμα το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομόλογο της Alpha Bank, με τη διοίκηση της τράπεζας να αντλεί το ποσό των 450 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος ήταν τα 300 εκατ. ευρώ.

Το τελικό επιτόκιο έκλεισε στο 7,75%, δηλαδή κάτω της αρχικής τιμής του 8%, με τη διάρκεια του ομολογιακού τίτλου να είναι 4,5 ετών (δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη).

Οι προσφορές των επενδυτών έφθασαν τα 875 εκατ. ευρώ. Ανάδοχοι είχαν οριστεί οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.    

Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από τη Moody’s και «B+» από την Standard & Poors, ενώ θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.