Από την Κίνα η πλεινότητα των προϊόντων-μαϊμού – Οι κατηγορίες που προτιμούν οι απομιμητές

Η Κίνα επιβεβαιώνεται μακράν ως η μεγαλύτερη πηγή απομιμητικών αγαθών και αντιπροσωπεύει το 85 % των κατασχέσεων από διαδικτυακές πωλήσεις και το 51% των παγκόσμιων κατασχέσεων πωλήσεων εκτός διαδικτύου, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη.

Οι αντιγραφείς στοχεύουν σε όλα τα είδη αγαθών που παράγονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις κι αυτό «καταδικάζει» τις επιχειρήσεις αυτές σε λουκέτα εντός πενταετίας.

Τα προϊόντα στα οποία καταγράφονται συχνότερα απομιμήσεις είναι τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά είδη (30 % των κατασχέσεων), τα είδη ένδυσης (18 %), η αρωματοποιία και τα καλλυντικά (10 %), καθώς και τα παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (επίσης 10 %).

Επιπλέον, πολλά από αυτά τα απομιμητικά προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα, θέτοντας συχνά απειλές για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Όσον αφορά τη μέθοδο που χρησιμοποιούν, περίπου τα μισά από τα αντιγραμμένα προϊόντα που κατασχέθηκαν στα σύνορα της ΕΕ και παραβίαζαν τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας των ΜμΕ, αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου.