Αμελητέα αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το α΄ τρίμηνο 2023

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε πολύ ελαφρά κατά (+0,1%) στην ευρωζώνη και κατά (+0,3%) στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά (+1,3%) τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2023, η Πορτογαλία (+1,6%) κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Λετονία (+0,5%) και το Βέλγιο (+0,4%).

Το ΑΕΠ σημείωσε μικρή αύξηση στη Γαλλία (+0,2%). Αντίθετα, το ΑΕΠ παρέμεινε στάσιμο στη Γερμανία. Μείωση καταγράφηκε στην Ιρλανδία (-2,7%) καθώς και στην Αυστρία (-0,3%). Οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν θετικοί για όλες τις χώρες εκτός από τη Γερμανία (-0,1%).