Μείωση 32,3% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο

Μείωση 32,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς καταγράφηκε μείωση της αξίας των εισαγωγών και μεγάλη αύξηση της αξίας των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων στο ποσό των 6.662,1 εκατ. ευρώ έναντι 7.008,4 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 4,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 71,3 εκατ. ευρώ ή 1,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε μείωση κατά 100,1 εκατ. ευρώ ή 2,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.404,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.672,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 19,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 170,3 εκατ. ευρώ ή 6,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 128,1 εκατ. ευρώ ή 4,7%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.257,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.335,6 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 32,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 241,6 εκατ. ευρώ ή 11,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 228,2 εκατ. ευρώ ή 11,3%).

Το α' δίμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.509,8 εκατ. ευρώ έναντι 13.463,8 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 99,0 εκατ. ευρώ ή 1,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 86,4 εκατ. ευρώ ή 0,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 8.875,5 εκατ. ευρώ έναντι 7.099,7 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 25% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 614,1 εκατ. ευρώ ή 11,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 566,6 εκατ. ευρώ ή 11%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 4.634,3 εκατ. ευρώ έναντι 6.364,1 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 27,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 515,1 εκατ. ευρώ ή 12,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 480,2 εκατ. ευρώ ή 11,9%).