Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας ανακοίνωσε ο Α. Τσίπρας

Το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην σχετική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του «πανδημικού» χρέος, μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και ένα μόνιμο πλαίσιο, διαρθρωμένο σε τρεις βασικούς πυλώνες: επιχειρήσεις – νοικοκυριά – οφειλές προς το Δημόσιο.

Ρύθμιση οφειλών και προστασία α’ κατοικίας – Θεσμικές παρεμβάσεις

Τις θεσμικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη ρύθμιση οφειλών και την προστασία της πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης, ανακοίνωσε, αρχικά, ο Αλέξης Τσίπρας:

1. Δημιουργία υφυπουργείου στο υπουργείο Οικονομικών για θέματα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και Στεγαστικής Πολιτικής.

Σκοπός: Θεσμική αναβάθμιση του θέματος, συγκέντρωση αρμοδιοτήτων, ολοκληρωμένες και ενοποιημένες πολιτικές αντιμετώπισης.

2. Σύσταση Δημόσιας Εποπτικής Αρχής υπαγόμενης στο υπουργείο Οικονομικών για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

3. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου Αναδιαρθρώσεων Οφειλών και Στεγαστικής Πολιτικής στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, που υποστηρίζει μέσω στοχευμένων επιδοτήσεων:
– Τις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
– Τις δόσεις δανείων ενήμερων δανειοληπτών, που αυξήθηκαν υπέρμετρα λόγω αύξησης επιτοκίων, ώστε τα δάνεια να παραμείνουν εξυπηρετούμενα.
– Τις δόσεις χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέα ζευγάρια, στο πλαίσιο της ειδικής στεγαστικής πολιτικής.

4. Εξασφάλιση Διαφάνειας: Κατάθεση στη Δημόσια Εποπτική Αρχή από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων του συνόλου των πληροφοριών (δεδομένων και επιχειρηματικών σχεδίων) των τιτλοποιήσεων και αγορών πακέτων δανείων.

5. Αναβάθμιση των ΚΕΠ δανειοληπτών που υπάγονται στην ΕΓΔΙΧ για συμβουλευτική και νομική υποστήριξη των ευάλωτων οφειλετών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης

– Συλλογική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Προστασία από ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης.

– Συμμετοχή Δημοσίου: επιδότηση μέρους της ρυθμισμένης οφειλής μέσω του Ταμείου Αναδιαρθρώσεων.

Η διαδικασία εποπτεύεται και συντονίζεται από την Δημόσια Εποπτική Αρχή.

Γενικές προϋποθέσεις

– Μόνιμη και γενική αδυναμία ικανοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Απουσία καταδολιευτικής ή απατηλής συμπεριφοράς.

– Υποχρέωση ειλικρίνειας (άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου).

Υπαγόμενες οφειλές

Οφειλές προς «θεσμικούς» πιστωτές (Πιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων, Εταιρείες Απόκτησης και Διαχείρισης Απαιτήσεων, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία).
Προϋποθέσεις προστασίας πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης

– Το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη δεν ξεπερνάει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%.

– Η αντικειμενική αξία τού υπό προστασία ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Πώς μπορεί να διαγραφεί μεγάλο μέρος της οφειλής – Η διαδικασία

Πρώτο στάδιο: Εξωδικαστική ρύθμιση με υποχρεωτικότητα συμμετοχής του πιστωτή.

Εναλλακτική 1: Ρύθμιση της οφειλής με μεγάλη διαγραφή μέρους της και σύντομη διάρκεια αποπληρωμής.

Ειδικά χαρακτηριστικά ρύθμισης:

– Το όριο για τη διαγραφή οφειλής, που θα είναι 40 – 60 %.

– Πρόβλεψη για κρατική επιδότηση ως και 50% για την εξυπηρέτηση της οφειλής, με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

– Σύντομη διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
Εναλλακτική 2: Ρύθμιση της οφειλής με μακρόχρονη διάρκεια αποπληρωμής και χαμηλές δόσεις.

Ειδικά χαρακτηριστικά ρύθμισης:

– Καταβάλλεται το εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του προστατευόμενου ακινήτου σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

– Εξασφαλίζεται σταθερό χαμηλό επιτόκιο (ίσο με 2%).

– Η διάρκεια της ρύθμισης κυμαίνεται από 10 έως 35 έτη, κάτι που εξαρτάται από την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

– Και όσον αφορά τις δόσεις, δικλείδα ώστε η μηνιαία δόση υπολογισμένη με βάση το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, να μην ξεπερνά τα 3/10 του εισοδήματος.

Ενώ για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες οφειλετών, η χορήγηση ρύθμισης συνοδεύεται από πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής των δόσεων, για να μη χαθεί η ρύθμιση.
Δεύτερο Στάδιο: Δυνατότητα δικαστικής προσφυγής.