Παπουτσάνης: Αυξημένες οι πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2023

Στα 15,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις της Παπουτσάνης έναντι 14,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2022, αντιπροσωπεύοντας το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών μειωμένη κατά 10%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2022, βελτιωμένο κατά 2,1%. Σημειώνεται ότι το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 28% έναντι 28,2%, το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το περιθώριο μικτού κέρδους είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό της χρήσης του 2022 που είχε ανέλθει σε 24,4% και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16% κυρίως λόγω αυξημένων δαπανών διάθεσης και προώθησης των επωνύμων προϊόντων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,44 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42%. Τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί εκτός των ανωτέρω λόγων και από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος λόγω αύξησης των βασικών επιτοκίων.

Η αξία του πάγιου εξοπλισμού (ενσώματα πάγια στοιχεία) ανέρχεται σε 48,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 47,8 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2022. Το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας, περίπου 25 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία, ολοκληρώθηκε και για το τρέχον έτος προβλέπονται σημαντικά μειωμένες εκροές για αγορά παγίου εξοπλισμού.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 21% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 18% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 17% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Αναλυτικότερα, τα επώνυμα προϊόντα παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 33% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρά τη σημαντική πτώση της αγοράς του αντισηπτικού στο οργανωμένο λιανεμπόριο (-56% για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η ανάπτυξη της κατηγορίας των επώνυμων προϊόντων ανέρχεται σε 70% και οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από οργανική ανάπτυξη των προϊόντων ευρείας διανομής της Παπουτσάνης. Τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης «Παπουτσάνης» κερδίζουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν υπερτριπλασιάσει τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό με πολύ καλές προοπτικές.

Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες του πρώτου τριμήνου του 2022, με τις εγχώριες πωλήσεις να υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με πέρσι, καλύπτοντας την υποχώρηση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Οι τελευταίες έρχονται να συγκριθούν με ένα πολύ υψηλό πρώτο τρίμηνο του 2022 λόγω του ανοίγματος των επαγγελματικών ταξιδίων και της τουριστικής αγοράς, έπειτα από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας.

Οι πωλήσεις των προϊόντων τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτές του πρώτου τριμήνου του 2022 ενώ παράλληλα νέες συνεργασίες εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία. Σημειώνεται ότι η ανάγκη της αγοράς για sustainable & niche προϊόντα επανέρχεται στα επίπεδα προ Covid με νέα Projects που ξεκινούν να αναπτύσσονται με τους πελάτες της κατηγορίας.

Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών το πρώτο τρίμηνο του 2023 μειώθηκαν κατά 9%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μη πώληση των βασικών (commodity) σαπωνομαζών που παράγονται στην ΝΑ Ασία. Κατά το 2022, η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη το αυξημένο μεταφορικό κόστος και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις από Ασία, εξυπηρέτησε ένα μικρό μέρος των συνολικών αναγκών της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής σε αντίστοιχες σαπωνόμαζες. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι τιμές στα μεταφορικά κόστη και οι χρόνοι παράδοσης από Ασία έχουν πλέον εξομαλυνθεί, ωστόσο η συγκεκριμένη κάλυψη αναγκών άφησε συνεργασίες με δυναμική που θα ενισχύσουν την κατηγορία.