Άμεσα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητά το ΒΕΑ

«Η επιλογή σταθερών κυβερνήσεων αποτελεί, μεταξύ άλλων, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι θετικό, ότι μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο και δυο εκλογικές αναμετρήσεις, υπάρχει πλέον στη χώρα μας μια κυβέρνηση ευρύτατης πλειοψηφίας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, στο νέο υπουργικό συμβούλιο».

Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του για το εκλογικό αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναβολή ή καθυστέρηση μεταρρυθμίσεων και σημαντικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ακρίβεια, οι συσσωρευμένες οφειλές, η αύξηση επιτοκίων και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.

Το ζητούμενο για εμάς, είναι η άμεση λήψη μέτρων για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την κατεύθυνση κονδυλίων για την ενίσχυσή τους.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας, είναι απαραίτητη η στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, για να επιτευχθούν σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης στη χώρα.

Στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πρέπει να διοχετευτεί σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών πόρων, προκειμένου να υιοθετήσουν νέα μοντέλα παραγωγής, φιλικότερα προς το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη, αλλά και να τονώσουν την εξωστρέφειά τους, κάνοντας επενδύσεις και εξαγωγές. Οι μικρές παραγωγικές επιχειρήσεις, πρέπει να μπουν στο άρμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους και συγκεκριμένα των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό, θα οδηγήσει σε αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος, κάτι που θα οδηγήσει και σε αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων.

Όπως έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, οι μικρομεσαίοι βιοτέχνες και παραγωγοί, ζητούν σταθερά:

-την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, με την χρήση κάθε δυνατού τρόπου

-την ελάφρυνση από έμμεσους φόρους και εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος

-την στροφή σε μια κουλτούρα παραγωγής – κατασκευής με προτεραιότητα στην αναζωογόνηση της βιοτεχνίας

-την ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων, με διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, με ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη, αλλά και

-μεταρρυθμίσεις για την πράσινη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, με εναρμόνιση των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη κ΄

-τη δημιουργία τεχνικών σχολών, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού».