ΚΕΠΕ: Η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης όλο το 2023

Η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με τους ρυθμούς μεγέθυνσής της να έχουν επανέλθει σε επίπεδα που αντανακλούν την μεταπανδημική επιστροφή στην κανονικότητα.

Αυτό εκτιμά το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών με βάση την ανακοίνωση «των προβλέψεων του υποδείγματος παραγόντων για την βραχυχρόνιες προοπτικές του ΑΕΠ της Ελληνικής οικονομίας».

Πιο αναλυτικά το ΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας για το έτος 2023 προβλέπεται στο 2,2%.

Η εκτίμηση αυτή ταυτίζεται με τη σχετική πρόβλεψη που δημοσίευσε το ΚΕΠΕ στις αρχές του έτους (2,2%), δεδομένου ότι δεν σημειώθηκαν στο ενδιάμεσο διάστημα εξελίξεις που να ανατρέπουν τη θετική πορεία των περισσότερων από τα οικονομικά μεγέθη που ενσωματώνονται στην πρόβλεψη. Σύμφωνα με την εκτίμηση, η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με τους ρυθμούς μεγέθυνσής της να έχουν επανέλθει σε επίπεδα που αντανακλούν την μεταπανδημική επιστροφή στην κανονικότητα.

Η συνολικά ευνοϊκή προοπτική που διαγράφεται για την ελληνική οικονομία με βάση την πορεία των μεγεθών που λαμβάνονται υπόψη για την πρόβλεψη, βρίσκεται βεβαίως αντιμέτωπη με αρκετές προκλήσεις και αβεβαιότητες, σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και αναφορικά με την πορεία του πληθωρισμού και τις σχετικές επιδράσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, το κόστος παραγωγής και τα επιτόκια.

Από την άλλη πλευρά, προς μία περισσότερο ευνοϊκή εξέλιξη του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσαν να συμβάλουν μία περαιτέρω υποχώρηση της αβεβαιότητας και μία θετική έκβαση όσον αφορά την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, σε συνδυασμό με την εντατική υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.