Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για το ομόλογο της Mytilineos

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 500.000 ομολογιών, με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.», λόγω μη εμπρόθεσμης δημοσιοποίησης της διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2021.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 6.000 ευρώ στην κ. Κυριακή Κούτου, λόγω μη γνωστοποίησης συναλλαγών που διενήργησε στο διάστημα 2016-2021 στις μετοχές και τα παράγωγα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ » και «ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ », με την ιδιότητα του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στις προαναφερόμενες εταιρείες.