Αύξηση 3,9% κατέγραψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα τον Ιούνιο

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα, που αποτελεί βασικό βαρόμετρο για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, κατέγραψε σταθερή αύξηση τον προηγούμενο μήνα, ωθούμενη από τη γενικότερη δυναμική της οικονομικής ανάκαμψης, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9% το Ιούνιο στις 775,1 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας της Κίνας.

Η κατανάλωση ενέργειας στον πρωτογενή τομέα της βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε ετήσια αύξηση 14%, ενώ η κατανάλωση ενέργειας στο δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 2,3% και 10,1%.