Ολοταχώς για μέρισμα το 2024 για τους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα συγκεντρώνει τις δυνάμεις της στην ανάπτυξη του ομίλου της, με επιχειρηματικές συνεργασίες σε τομείς αιχμής και τη διεύρυνση του πελατολογίου της με την προσφορά νέων και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με όσα τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων, στόχος είναι να γίνει η Εθνική Τράπεζα «πλατφόρμα συνεργασιών», αξιοποιώντας τις διεθνείς τάσεις και την τεχνολογία, με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη και να διευρύνει ακόμη περισσότερο το πελατολόγιο της.  

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν οι χρηματοπιστωτικές καταστάσεις της τράπεζας για το 2022 και η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, μία απόφαση που ωστόσο τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Στην ομιλία του, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης υπογράμμισε τη μεγάλη εξέλιξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η Εθνική Τράπεζα, η οποία αποτελεί σήμερα  μία σύγχρονη και ανταγωνιστική τράπεζα, όπως τόνισε, και αναφέρθηκε στην θετική πορεία που ακολουθεί σταθερά πλέον η ελληνική οικονομία.

Στο σημερινό αντίξοο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ο κ. Χαρδούβελης, η ελληνική οικονομία εκπλήσσει θετικά. Το ίδιο και οι τράπεζές της, οι οποίες θα συνεχίσουν να βελτιώνονται, υπό μία βασική προϋπόθεση: Να μην υπάρξει εφησυχασμός, να συνεχιστεί η προσπάθεια από όλους και η οικονομία να ανταμείβει σωστά όλους όσοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Δηλαδή τους μετόχους, τους πελάτες, και τους εργαζόμενους.

Σήμερα που η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕ, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και αλλάζει σελίδα. Διαθέτει υψηλή ρευστότητα με ευρεία και σταθερή καταθετική βάση, που υπερβαίνει κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Είμαι υπερήφανος, τόνισε στο τέλος, για την προσαρμογή της Εθνικής μας Τράπεζας στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα λειτουργίας. Για το γεγονός ότι η τράπεζα μας γίνεται ολοένα πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική, παραμένοντας όμως Ανθρώπινη, Αξιόπιστη, Αποτελεσματική και Αναπτυξιακή. Αξίες που την καθοδηγούν από το 1841.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, αναφέρθηκε κυρίως στα επιτεύγματα της τράπεζας και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δημιουργούν οι επιτυχίες της. Πρώτον, ότι έχει καταφέρει την εξυγίανση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια, ο δείκτης των οποίων έχει περιοριστεί στο 5%.

Δεύτερον, ότι διαθέτει μία ευρεία και σταθερή καταθετική βάση, που της παρέχει τη σιγουριά της πλεονάζουσας ρευστότητας, γεγονός που σε μία περίοδο νομισματικής σύσφιξης, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Τρίτον, ότι έχει διαμορφώσει μία ισχυρή κεφαλαιακή  βάση, με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να φθάνει στο 16,5%.

Επίσης, ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι το 2022 βελτιώθηκε ουσιαστικά και σε επαναλαμβανόμενη βάση η οργανική κερδοφορία της τράπεζας. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη ξεπέρασαν τα € 500 εκατ. ευρώ το 2022 και τα € 200 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, τα οποία μεταφράζονται αντίστοιχα σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 9,5% και περίπου 15%.

Την ίδια χρονιά, η Εθνική αύξησε το χαρτοφυλάκιο των δανείων της προς τους εταιρικούς πελάτες κατά 2,5 δισεκ. ευρώ ή 10% ως ποσοστό και πέτυχε σημαντικό μερίδιο αγοράς, ύψους 29%, στις εκταμιεύσεις δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας, ειδικότερα, η τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, με χαρτοφυλάκιο στις ΑΠΕ ύψους 1,6 δισεκ. Ευρώ.

Η Εθνική αναβάθμισε εντυπωσιακά τις ψηφιακές υπηρεσίες της για μικρούς και μεγάλους πελάτες, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική βρίσκεται σήμερα στο top 10% των τραπεζών παγκοσμίως, από πλευράς αναβάθμισης ψηφιακών υπηρεσιών και μεριδίου αγοράς, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες. Η ΕΤΕ έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, με 2,8 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες αυτή τη στιγμή.

Μεγάλη έμφαση δίνει επίσης στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναν πολύ ευρύ τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αποτελεί για την Εθνική βασική προτεραιότητα.

Το 2022 επιπλέον η Τράπεζα προχώρησε σε σημαντικές ακόμη επιχειρηματικές συνεργασίες, με εταιρίες τεχνολογίας και συστημάτων αυτόματων πληρωμών όπως συγκεκριμένα με την Epsilonet και την EVO Payments, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της.

Ολα αυτά, όπως τόνισε προς τους μετόχους ο κ. Μυλωνάς, εντάσσονται και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Εθνικής για την ανάδειξη και τη διατήρηση της σε «Τράπεζα Πρώτης Επιλογής» για τους πελάτες της και όλους τους Ελληνες. Για τις σημαντικές αποφάσεις τους, αλλά και για τις καθημερινές τους ανάγκες.