Ελληνική οικονομία: Απόψε η ανακοίνωση για την επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Fitch

Τον Οκτώβριο, ο διεθνής οίκος S&P έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα, αναβαθμίζοντάς την από BB+ με θετική προοπτική σε BBB- με σταθερή προοπτική. Είχε προηγηθεί η αναβάθμιση από την Scope Ratings στις 4 Αυγούστου. ου οίκου Fitch για την επενδυτική βαθμίδα.

Στην περίπτωση που ο διεθνής οίκος αναβαθμίσει την χώρα μας, οι προοπτικές για την οικονομία θα είναι θετικές και τα οφέλη πολλαπλά.

Oικονομία
Πολλαπλά θα είναι τα οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική οικονομία εν γένει, μεταξύ των οποίων, μειωμένο κόστος δανεισμού, εισροή κεφαλαίων και βελτιωμένη ρευστότητα.

Οι τράπεζες και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσδοκούν εισροή κεφαλαίων σε αυτές από το εξωτερικό, πιο «ισχυρές» συνεργασίες και χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Ομόλογα
Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τη Fitch, θα ανοίξει το δρόμο για την ενσωμάτωση των ελληνικών ομολόγων σε όλους εκείνους τους δείκτες, ώστε να είναι επιλέξιμοι τίτλοι από τα διεθνή funds.

Με την επενδυτική βαθμίδα τα ελληνικά ομόλογα μπαίνουν στα ραντάρ διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων που επενδύουν σε ομόλογα και διαχειρίζονται περί τα 28 τρισ. δολάρια ΗΠΑ σε στοιχεία ενεργητικού.

Χρηματιστήριο
Η επενδυτική βαθμίδα θα ξεκλειδώσει νέα κεφάλαια που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να επενδυθούν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Επιπλέον, επειδή η Ελλάδα έχει συσσωρευμένο επενδυτικό κενό λόγω της κρίσης, η αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μέσω της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας καθιστά την κάλυψη αυτού του κενού πιο γρήγορη.