Σε διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς

Σε διαβούλευση θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης τους κανόνες που αφορούν σε ρυθμίσεις για την αγορά προΙόντων και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) θέτει προς διαβούλευση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’173/2013) που αφορούν σε ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), ΦΕΚ Β΄2983/2017.

Σχόλια και παρατηρήσεις θα κατατίθενται μέσω της σχετικής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gge.mindev.gov.gr/home/diavouleuseis/ έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαβούλευση».