Συνάντηση της Υφυπουργού Ανάπτυξης Αννας Μάνη – Παπαδημητρίου με την HellasLab

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου συναντήθηκε με μέλη της διοίκησης της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab), η οποία έχει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των μετρήσεων, διακριβώσεων, δοκιμών και αναλύσεων για τον έλεγχο ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα ανάπτυξης και ενίσχυσης των ελληνικών εργαστηρίων, καθώς και η προαγωγή των προτύπων ποιότητας στον τομέα της διακρίβωσης και των μετρήσεων.

Κατά τη συνάντηση αναγνωρίστηκε η σημασία των βασικών πυλώνων της ποιότητας στην Ελλάδα, όπως ο ΕΣΥΔ και ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ-ΕΙΜ, και εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών τους.

Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη για βελτιωμένη εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και η σημασία της ανανέωσης του εξοπλισμού των εργαστηρίων.

Η Υφυπουργός επισήμανε την κρισιμότητα της στήριξης των ελληνικών
εργαστηρίων και της προαγωγής ενός πιο ανταγωνιστικού και ποιοτικού
περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην οικονομική
ανάπτυξη και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για διαρκή συνεργασία και διάλογο μεταξύ του
κράτους και των εκπροσώπων του κλάδου, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ενίσχυση και ανάπτυξη του σημαντικού αυτού τομέα.