ΑΑΔΕ: Παράταση έως 2/2 για Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, ΦΣΚ και Ειδικό Φόρο Πολυτελείας

Σύντομη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δηλώσεων ειδικού φόρου πολυτελείας και φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου, με αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26/1 και 27/1, προβλέπεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η παράταση σκοπεύει στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των φορολογουμένων κατά την εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων, δεδομένου ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθούν εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή (26/1), ώρα 22:00 μέχρι και το Σάββατο (27/1), ώρα 07:00, λόγω εργασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τι επηρεάζει η σύντομη μετάθεση της προθεσμίας της ΑΑΔΕ
Ειδικότερα, μετατίθεται έως την 2 Φεβρουαρίου η προθεσμία:

υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων παραδόσεων ή αποκτήσεων αγαθών, αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη και παρεχόμενων ή λήψεων υπηρεσιών για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 (ΕΝΤΥΠΑ Φ4 και Φ5), των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν στις 26.01.2024.
υποβολής δήλωσης και απόδοσης του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 26.1.2024 και 27.1.2024 αντίστοιχα.
υποβολής και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 26.1.2024.